10.09.2009

Moeten wij voort dan?

 Breeddenkendheid

Bologna

The sky over Bologna
is split
by one and a half towers

the taller
I have climbed
in a heatwave
thinking of
all the suicide attempts
in the world

the short one
leans as in contrast

injuries
depend upon
which side you jump.


Translation  Bernard Scudder

Sigurbjörg Þrastardóttir

21:45 | Commentaren (0) | Tags: rendez-vous

15.04.2009

Wie is 't die jou mist

Alleen vraag ik me soms nog af

Sinds die nacht

Sinds die nacht die ons
weer bijeen moest brengen
en die ons verder dan ooit
van elkaar heeft vervreemd
ben je langzaam maar zeker
aan mijn gedachten ontglipt.
Alleen vraag ik me soms nog af
hoe je rode kater het maken zou
die 's morgens natgeregend op het bed
sprong en ons onder luid gesnor
geestdriftig kopjes gaf alsof
er iets viel goed te maken.
Hij was liever voor ons
dan wij voor elkaar, maar hij
had dan ook niets te vrezen.

Hanny Michaelis

Uit
De rots van Gibraltar
Van Oorschot
Amsterdam, 1969

21:45 | Commentaren (0) | Tags: rendez-vous

05.11.2008

Anno dazumal

LC

Minute Prologue

"I've been listening to all the dissention.
I've been listening to all the pain.
And I feel that no matter what I do for you, it's going to come back again.
But I think that I can heal it, but I think that I can heal it,
I'm a fool, but I think I can heal it with this song."

Leonard Cohen

Uit
Live Songs
London 1972

21:45 | Commentaren (0) | Tags: rendez-vous

22.10.2007

'n Uitgespannen clic.

prior letters
De zestigste viering

Te middernacht daalt stap voor stap
de prior van de keldertrap,
en kiest waar de gewelven zijn
een fles belegen rode wijn.

Het klooster slaapt, de poort is dicht;
de lange gang is zonder licht.
Hij vindt de refter op de tast
en neemt twee glazen uit de kast.

En schikt waar het kapittel is
de kelken in een vensternis.
In het ondeelbare moment
wordt er een bladzij omgewend.

En hij en de afwezige ander
beleven het weer met elkander:
het uur der vriendschap, het verbond
dat zelfs de bittere dood niet schond.

Bijeen: in ernst en argeloosheid,
er wordt gelachen en geschreid;
dan na het lang verbeid begin,
zet de muziek der stilte in. 

Een verre haan betrekt de wacht
en meldt de kentering van de nacht
alom. Het komend ogenblik
ontrooft het gij, ontrooft het ik.

De maan verbleekt, de dag breekt aan.
Voorbij, - de ander is gegaan.
Gegaan. Hij is een jaar reeds ver,
verdwenen met de morgenster.

Ida Gerhardt

Uit
Verzamelde Gedichten Deel 2
Athenaeum - Polak & Van Gennep
Amsterdam, 1999

20:00 | Commentaren (1) | Tags: rendez-vous

14.06.2007

Een geur is het, zonder rust, geen gewicht.

bij jou iii

Niet te beschrijven

 

Niet te beschrijven

wat een geur doet in je neus

en in het weke van je hersenen

een bloem

strandlucht.

 

Laatst liep ik op de weg

toen langs mij streek een vleug van vroeger,

van potten inkt en rekenen,

wat ik in der eeuwigheid zou zijn vergeten,

ik liep er tegen op.

 

Men zegt dat van bepaalde vlindersoorten

het reukvermogen

zich uitstrekt over kilometers,

maar of het nu de natuur is

of een oude school,

of een meisje dat in je armen staat

en geurt als zeven jaar geleden

of, als het heeft geregend,

de hartverscheurende kracht van een naaldwoud

- je noemt het,

maar beschrijven kun je het niet.

 

 

Gerrit Krol

 

Uit

Polaroid. Gedichten 1955 - 1976

Querido

Amsterdam, 1976

20:01 | Commentaren (1) | Tags: rendez-vous

10.01.2006

Gluren naar de straat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mening inzake pornografie

 

 

Er bestaat geen zedeloosheid erger dan het denken.

welig als windbloemig onkruid woekert die vrijpostigheid

in het perkje dat voor madeliefjes was bestemd.

 

Voor lieden die graag denken is niets heilig.

Brutaal de dingen noemen bij hun naam,

bandeloze analyses, liederlijke syntheses,

wild en joelend jagen op de naakte feiten,

wellustig onderwerpen aftasten die gevoelig liggen,

kuitschietende ideeën – op niets zijn ze zo dol.

 

Op een heldere dag of gedekt door de nacht

verenigen ze zich in paren, driehoeken, cirkels.

Geslacht en leeftijd van de partners zijn hier willekeurig.

Hun ogen schitteren, hun wagen branden.

Vriend doet vriend ontsporen.

Ontaarde dochters verderven hun vader.

Een broeder zet zijn jongste zuster aan tot ontucht.

 

Zij zijn belust op andere vruchten

van de verboden boom der kennis

dan de roze billen uit de boulevardbladen,

al die in wezen zo simpele pornografie.

In die boeken die hen vermaken staan geen plaatjes.

De enige afwisseling wordt gevormd door bepaalde zinnen

die met een nagel of een kleurpotlood zijn aangestreept.

Huiveringwekkend, in hoeveel variaties

met wel een tomeloze eenvoud

het de geest gelukt om de geest te bevruchten!

Zulke variaties kent zelfs de Kamasutra niet.

 

Tijdens zo’n rendez-vous wordt de koffie nauwelijks

 opgeschonken.

De mensen zitten op hun stoel, bewegen met hun lippen.

Elk slaat zijn eigen benen over elkaar,

zodanig dat de ene voet de vloer beroert en

de andere vrijelijk in de lucht blijft bungelen.

Slechts af en toe staat er iemand op,

nadert het raam

en begluurt door een spleet in de vitrages

de straat.

 

Wislawa Szymborska

 

Uit het Pools vertaald door Gerard Rasch

 

Uit:

Einde en begin

J.M. Meulenhoff bv, Amsterdam 1999

21.02.2005

Tegen de kijkcijfers in.

een lapke van de lucht

 

O Leesken licht,

dat dóór het glazen dak mij

beloopen komt, en vóór de vuisten valt;

mijn herte lust,

het langt om uw gezelschap,

en neerstig uw

bezoek genieten zal ‘t.

 

Hoe tijelijk uit

en schaarsch is uw beleefheid;

uw lief gelaat

hoe ras is ’t mij geroofd:

ge’n zijt nog maar

volrezen, of weêr af zijt

gij, levend licht,

gedaald en uitgedoofd!

 

Guido Gezelle

 

 

Uit

mijnheer gezelle p.479

Michel van der Plas

lannoo | anthos 1990


00:42 | Commentaren (0) | Tags: rendez-vous