05.03.2017

Les Plus Beaux Villages de Wallonie

Kanne andersom

 

Kanne


Een andere horizon
flankt aan het water,
gedragen schepen
doorsteken de berg
Over de kam nadert

in feestgedruis
de warme wasem van je adem,
walsen over lemen vlonders

dansen in alle talen; kramer,
de gasvlam gaart, in potten
gist de hoop met hop,
uit de kom waait de fanfare
over de randen van de kaart

 

Emile Budé

17.10.2008

Waarom zijn we zo koppig?

mijn stad

Plattegrond

Ik liet mijn stad zien
Aan drie duidelijke mannen.
De eerste zei: je stad lijkt op een arend.
De tweede zei: je stad lijkt op een dingo.
De derde zei: je stad lijkt op een slang.

De poorten gingen dicht
En de lichten werden zwart
Door het zwijgen van de muren.

Ik liet mijn stad zien
Aan drie duidelijke mannen.
De eerste zei: je stad lijkt op een bizon of op een tijger.
De tweede zei: je stad lijkt op een snoek of op een eland.
De derde zei: je stad lijkt op een havik of op een giraf.

Er kwam beweging in het water,
Er verscheen enige wildernis op de stoep
Maar de mannen ontkenden geluk.

Arjen Duinker

Uit
De geschiedenis van een opsomming
Meulenhoff
Amsterdam, 2000

07.03.2008

Hannes 7 maart 1916

hannes zeven maart negentienzestien

Wijding aan mijn vader

o Gij, die kommrend sterven moest, en Váder waart,
en míj liet leven, en me teder léerde leven
met uw zacht spreken, en uw strelend handen-beven,
en, toen ge stierft, wat late zon op uwe baard;

ik, die thans ben als een die in de avond vaart,
en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven
door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gaêrt,

en zingt soms, onverschillig; en zijn zangen glijden
wijd-suizend over 't matte water, en de weiden
zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied...

Zó vaart mij leve' in vrede en waan van dóod begeren
tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend,  mijn aangezicht uw aangezichte ziet.


Karel van de Woestijne

Uit
Werken. Eerste deel - Lyriek I.
C.A.J. van Dishoeck
Bussum, 1928

15.05.2007

Toen Jo los kwam.

Vader%2028%20ST_

Vader

 

De velden zijn vol rijm vanavond. als ik nu

verdwaal wil ik jou tegenkomen

en je vragen naar de weg. Wat zou je klein

en stil zijn, vol gebaren en

onuitgesproken tekens. En je handen

koud, nerveus en nauwelijks te bedwingen.

Maar je stem, vader, je stem kan ik

me niet herinneren terwijl je onvermurwbaar

van me wegloopt en je witte haar zich oplost

in de avond als een stukgetrokken nest.

 

Peter Ghyssaert

 

Uit

De zuigeling van Sint-Petersberg

Querido,

Amsterdam, 2001

12.10.2006

De lustgouverneur in Limburg

kneepkens_2

Limbabwe

 

Heimwee naar Limbabwe is als in bad gaan

met Batsheba, de vrouw van Uriah

de Marilyn Monroe van haar tijd

 

De Maas

draait er een mooie revolutie af, een hele mooie

ritselende

revolutie, dag & nacht

de Maas in Limbabwe!

 

En daarom... daarom...

 

hebben alle nijlpaarden, antilopen & giraffen

& vooral de Vogel Struys

 

altijd heimwee naar Limbabwe!

 

Altijd!

 

Manuel Kneepkens

 

 

op zaterdag 28 oktober 2006

om 17.00 uur in

Boekhandel De Tribune, Kapoenstraat 8-10 te

Maastricht