01.01.2017

Bij hartstochts snelste stroom.

vallende maan

 


voorbij.

 

verleden jaar was je nog niet gekomen,
en nu ben je al weer weken weggegaan.
het scheen, je zou je léven van mij dromen,
en nog geen jaar heb je mij na gestaan.

 

je kwam als stormwind, jong en fris en nukkig,
je mond was zengend in mijn huivrend haar,
en 'k borg mijn hoofd zo wonderlijk gelukkig
weg aan je borst, als kenden wij elkaar.

 

ik had je lief; maar op je onstuimig vragen
zei wijsheid "neen," voordat mijn hart het wist.
en strak-verborgen heb 'k mijn heil gedragen,
door lichte nachten en door drukke dagen,
mijn droom-van-liefde nooit door jou gegist.

 

ik had je lief, maar zware, stukke woorden
kerfden een scheiding tussen jou en mij,
neen, 't kon niet zijn, dat ik je ooit behoorde,
dat mijn verbleekte jeugd jouw opgang stoorde...
ik had je lief, maar zei slechts wijze woorden.
zo dreef de laatste, lieve waan voorbij.

 

Annie Salomons

Uit
Nieuwe verzen
Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur
Amsterdam, 1917

09:05 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

17.12.2016

Hoe als je langzaam een beurt wordt?

4500

 

Kooklust

 

Met gretige borsten staat begeerte aan het aanrecht

zoent het zaad uit tomaten, kijkt naar het zwellen

van beslag onder vochtig doek. Haar hand liefkoost

de haas van een jonge stier, zijn zoekende tong

is gemaakt voor de hare, verzaligd streelt ze

zijn ballen de pan in. Hartstocht

is een keukenprinses met een aanraakbare huid,

donzig als deeg, geurig als boter, een weerloze

van bot bevrijde eend die naakt wil zijn

als een olijf in olie, een perzik op sap.

Ze wil zich ontleden op het hakblok, betast worden

door gulzige vingers en gloeiend verslonden.

Een vis zijn, zwemmend in roomsaus

gewiegd, gekend, begeerd, genoten.

 

Marjoleine de Vos

 

 

Uit

Zeehond graag

Van Oorschot,

Amsterdam, 2000

27.07.2013

Wiens code oranje

12:25 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

06.12.2009

Nauwsluitend

klater

Een voorval

Voor klatergoud werd verzwegen
geen enkel geloof te hechten
aan welk hiernamaals dan ook,
hetgeen klatergoud kraaiend van plezier beaamde
om ver van huis verrassend
te blijven,
terwijl spijt haar armen
ten hemel hief

Vermoeid zweeg.

Hoop strekte haar iele gestalte
en hield haar prooi klatergoud
nauwsluitend in de gaten.

Geil was de deur uit met lef,
zodat klatergoud zich een bestaan na het leven gunde
en geen gat op aarde.

J.L. Shevek

Uit
Onontgonnen werk

 

21:45 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

12.04.2009

Wat is jouw wereld?

In mijn onschuld heb ik niet geweten

Ik had gedacht…

Ik had gedacht dat ik je kon vergeten,
en in de zachte nacht alleen kon slapen,
maar in mijn onschuld heb ik niet geweten
dat ik bij elke windvlaag zou ontwaken:

Dat ik lichte trilling van je hand
weer langs mijn sluimerende hals zou voelen –
Ik die dacht dat het vuur in me brandde
als de witte sterrenbaan zou zijn afgekoeld.

Nu weet ik dat onze levens zijn als een lied
waarin de smarttoon van onze scheiding klinkt
en waar alle vreugde terugvloeit in verdriet
en uiteindelijk in onze eenzaamheid verzinkt.

Ingrid Jonker

Vertaling Gerrit Komrij

Uit
Ik herhaal je
Podium
Amsterdam, 2000

09:45 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

27.07.2008

Vrijlustig.

Illustrandi causa


's Zomers

'moet je voelen
hoe koel die bloemen zijn'
zei ik
en ik legde je hand
op al dat kroelende roze

'terwijl pioen zo'n gloeiend woord is'
zei jij

ik bloosde

Mischa de Vreede

Uit
Zeestenen
De Prom
Baarn, 2001

 

21:45 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

26.05.2008

Als het ging over geluk.

Als het ging over geluk

(…)

Toen kon ik niets meer zeggen. Ik kon het niet meer zeggen, ik wilde zeggen dat ze mijn eigenste meisjesprins en dat ze een regendans en dat haar vingers tien gedichten uit een bundel van een jonge dichter waren en het meest van alles wilde ik, wilde ik zeggen, wilde ik een leven lang als monomane adoreerfabriek hetzelfde gaan zeggen… maar het lukte me weer niet, ik stokte opnieuw want als het ging over geluk en al die dingen dan ging mijn keel op slot en verafschuwde ik zelfs mijn ademhaling omdat alles, mijn ribben, mijn mond, de adem die ik inhield – omdat alles zo contrasteerde met wat háár was… en ze voelde mijn angst en maakte de regen van haar vingers tot sneeuw, ze besneeuwde me met haar strelingen en vroeg me haar aan te kijken, en ik gehoorzaamde zó snel en ernstig dat ze er voor een moment van schrok, totdat ze onverhoeds in de lach schoot…

Joost Zwagerman

Uit
Het jongensmeisje (Lange nachten )
Prometheus
Amsterdam, 1991

 

21:45 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

21.04.2007

Van wie ik zou willen getuigen.

muze duch

De Muze

 

Eene die ik liefheb, en nooit gezien,

gaat onzichtbaar door ’t koele kamerlicht.

 

Herman Gorter

 

Uit

Verzamelde lyriek tot 1905

Athenaeum - Polak & Van Gennep

Amsterdam, 1978

23:15 | Commentaren (1) | Tags: hartendief

21.12.2006

Lucia [iii]

lucia naar r

(...)

 

Het was de deur van het washok. Toen ik die net ver genoeg geopend had om binnen te kunnen glipppen, zag ik de grote koperen wasketel, tobben en emmers, wasbord en de wasstamper, en ik rook de frisse geur van gewassen goed. Aan de waslijnen hingen witte beddenlakens. Er waren twee grote ramen, maar het rooster ervoor was zo met zijn wijnranken bedekt dat ze niet veel licht doorlieten. Alles was gehuld in een groene schemering.

 

Lucia stond me al op te wachten. Ze stond aan de andere kant van de ruimte en hield haar vinger tegen haar lippen, ik zei niets en verroerde me niet. We keken elkaar aan, toen bukte ze zich, pakte met beide handen de zoom van haar rok, tilde die op en liet me haar geslacht zien. Ze knikte me bemoedigend toe en ik begreep wat ze bedoelde, ik maakte mijn riem en de knopen van mijn korte broek open, stroopte hem met mijn onderbroek naar beneden en richtte me op. Mijn geslacht was nog nooit stijf geweest en werd het ook nu niet. Anders dan Lucia had ik ook nog geen schaamhaar. Maar ik stond er met een verhit hoofd en bonzend hart bij, en met een verlangen dat me totaal in zijn macht had, ook al wist ik niet waarop het zich richtte.

 

We stonden even roerloos tegenover elkaar. Toen begon Lucia te glimlachen, liet met de rechterhand haar rok los en kwam naar mij toe. Met de linkerhand bleef ze haar rok vasthouden, en ik kon dus nog steeds een beetje naakte buik en een naakte dij zien, en haar geslacht, en ik wist niet of ik daarnaar moest kijken of naar haar gezicht, waarin ik iets vond dat even opwindend was als haar naaktheid. Toen ze bij mij was, pakte ze met haar rechterhand mijn hoofd, drukte kort haar mond op de mijne en liet haar lichaam heel even langs de mijne glijden. Toen draaide ze zich om en verdween door de andere deur het huis in, voordat ik weer bij mijn positieven was. Ik hoorde haar de gang door rennen en de trap op, en ik hoorde een deur opengaan en dichtslaan.

 

Bernhard Schlink

 

 

Uit

Die Heimkehr

 

[De thuiskomst]

vertaling W. Hansen

Cossee bv

Amsterdam, 2006

06.11.2006

Kallen zonder hoofdletters , behalve als het meisjes betreft.

Mariejeanne1

Marie-Jeanne 1

 

weer in 2A te zitten was wel fijn

als ik rechts achterom keek naar dat liefje.

maar zij keek steeds terug van wat bliefje,

of helemaal niet, wel een harde lijn.

 

met Sinterklaas gaf ik mijn hartendiefje

een hart van suikergoed en marsepein.

zij deed de stille gever hartepijn,

want gaf hem via Joan het volgende briefje:

 

daar stond geschreven: ‘Jan, ik heb gemerkt

dat je me aardig vindt. ik vind jou niet

aardig. zwijg daar dus over, Marie-Jeanne.’

 

die doffe dreun heeft twee jaar doorgewerkt.

nu kan ik lachen en zing ik een lied;

toen wou ik huilen maar had geen tranen.

 

Jan Kal

 

Uit

Fietsen op de Mont Ventoux.

Peter Loeb.

Amstelveen, 1974.

 

16.02.2006

 Historisch misverstaan

 

 

 

Hartbewaking

  

Zoals de Pythia boven de rotsspleet zat

en in de rook die opsteeg las het lot

van land en volk en hier en daar een vorst

die op de grens van dood en leven stond,

zo zitten witte zusters aan mijn strand

en lezen ze de vloedlijn van mijn bloed

en regelen de branding en herstellen

het wankel evenwicht van land en zee.

Wie weet keren nu ook de vogels weer

en spiegelt zich het ruime hemelrond

in mijn herstelde hart.

 

 

Jan Willem Schulte Nordholt  

 

Uit:

Verzamelde gedichten

De Prom, Baarn 1996

 

21:57 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

21.03.2005

Één rozige spits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hokkai

 

Lieveling, schooner ben jij dan de heilige Foedsji,

Die maar één welvende sneeuwige top heeft,

Alleen bij het vroegrood één rozige spits toont

 

j. slauerhoff

193115:40 | Commentaren (0) | Tags: man, meisje, hartendief