14.02.2017

Excited by the oysterish intricacy.

op 'n krukske

.

Hoe juist is gefluister in het duister
met een lekker kutje in je huis
die je cohabiteerde na het feestgedruis
en nogmaals parkeerde voor de buis.

Dan hutje bij mutje begeren
en je jatten bezeren
aan een kapot gerukte string
met de tinteling van een lekker ding.

Hoe is gefluister in het duister.

J.L. Shevek

Uit
Onontgonnen werk

10:55 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

12.01.2017

Le monde est stone. | Flandre-Occidentale

Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal

 

West-Vlaanderen

 

Dun lied donkere draad
land als een laken
dat zinkt.

 

Lenteland van hoeven en melk
en kinderen van wilgehout.

 

Koorts en zomerland wanneer de zon
haar jongen in het koren maakt.

 

Blonde omheining
met de doofstomme boeren bij de dode haarden
die bidden 'Dat God ons vergeve voor
wat hij ons heeft aangedaan'.

 

Met de vissers die op hun boten branden
met de gevlekte dieren de schuimbekkende vrouwen
die zinken.

 

Land, gij breekt mij aan. Mijn ogen zijn scherven.
Ik in Ithaka met gaten in mijn vel,
ik leen uw lucht in mijn woorden.
Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal.

 

Mijn letters zijn: West-Vlaanderen duin en polder.

 

Ik verdrink in u,
land. gij wordt een gong in mijn schedel en soms
later in de havens
een kinkhoorn: mei en kever. duistere lichte
aarde.

 

Hugo Claus

Uit
Gedichten 1948-1993
De Bezige Bij
Amsterdam, 1994.

16:40 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

09.11.2015

Kralingse Plas 1979

Fact,Change,Fait,Changement,Tatsache,Wandel

01:07 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

15.09.2010

La plupart des hommes célèbres meurent dans un véritable état de prostitution. [Charles Augustin Sainte-Beuve, Mes poisons.]

 

C’est un mythe de croire que les gens de ce pays rejettent le christianisme. Ils n’ont simplement pas été suffisamment informés pour pouvoir même savoir s’ils veulent l’accepter ou le rejeter.jpg

La natur veut qu’on jouisse de la vie le plus possible

et qu’on meurt sans y penser.

Le Christianisme a retourné cela

Charles Augustin Sainte-Beuve

 

09:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

04.04.2010

Is de rook nog wit, M'sieur Joseph Alois Ratzinger?

Iemand uit de lucht zien vallen. Nee

Val van Icarus

Ik heb niets gezien.
Hoorde veraf roepen.
Ken ook niemand die hem kende.
Heb trouwens geleerd me niet
met anderen te bemoeien,
me niet te verbazen, en zonder
opwinding en weemoed
te weten wat ik weet:
onhoorbaar zwenkt een vogel
onzichtbaar knakt een strohalm,
en niets valt omhoog –
wie ben ik.

Toen vanmorgen, laat,
de zon opdoemde,
en wij, plotseling zwetend,
onze hoeden afzetten
en onze zonnebrillen op,
zo vonkte de zee,
hoorde ik wel iets,
ik zei nog: hoor je niets –
maar iemand uit de lucht
zien vallen? Nee.

Huub Oosterhuis

Uit
Weg en omweg
Lannoo/de Prom
Tielt/Baarn, 1996.

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

10.11.2009

Dzień Pamięci

Tegenberichten

Hitlers portefeuille

Twee schetsen op kladpapier,
twee studies in schaduw.
Een triomfboog.
Een mausoleum.
Het vierbladerig klaverblad.
De uitnodiging voor het schoolbal
van negentienhonderdvijf.
Zijn geheime fascinatie
voor schuttingwoorden.

Een uiterst bescheiden bijdrage
aan de geschiedenis.

Bernd G. Bevers


Uit
Tegenberichten
Prometheus
Amsterdam, 2004

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

01.10.2009

Die gestundete Zeit in 1953

Portrait of a young women

Herbstmanöver

Ich sage nicht: das war gestern. Mit wertlosem
Sommergeld in den Taschen liegen wir wieder
auf der Spreu des Hohns, im Herbstmanöver der Zeit.
Und der Fluchtweg nach Süden kommt uns nicht,
wie den Vögeln, zustatten. Vorüber, am Abend,
ziehen Fischkutter und Gondeln, und manchmal
trifft mich ein Splitter traumsatten Marmors,
wo ich verwundbar bin, durch Schönheit, im Aug.

In den Zeitungen lese ich viel von der Kälte
und ihren Folgen, von Törichten und Toten,
von Vertriebenen, Mördern und Myriaden
von Eisschollen, aber wenig, was mir behagt.
Warum auch? Vor dem Bettler, der mittags kommt,
schlag ich die Tür zu, denn es ist Frieden
und man kann sich den Anblick ersparen, aber nicht
im Regen das freudlose Sterben der Blätter.

Laßt uns eine Reise tun! Laßt uns unter Zypressen
oder auch unter Palmen oder in den Orangenhainen
zu verbilligten Preisen Sonnenuntergänge sehen,
die nicht ihresgleichen haben! Laßt uns die
unbeantworteten Briefe an das Gestern vergessen!
Die Zeit tut Wunder. Kommt sie uns aber unrecht,
mit dem Pochen der Schuld: wir sind nicht zu Hause.
Im Keller des Herzens, schlaflos, finde ich mich wieder
auf der Spreu des Hohns, im Herbstmanöver der Zeit.


Ingeborg Bachmann

Uit:
Die gestundete Zeit in 1953.
[Werke Band 1]
Piper

09:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

30.09.2009

Onaangerand ontkomen

En het wás of wij daarginds hem zagen

Herfstmanoeuvre

Ik zeg niet: dat was gisteren. Met waardeloos
zomergeld in de zakken liggen we weer
op het kaf van de hoon, in de herfstmanoeuvre van de tijd.
En de vluchtweg naar het zuiden komt ons niet,
als de vogels, van pas. ’s Avonds trekken
viskotters en gondels voorbij, en soms
treft mij een splinter droomdronken marmer,
waar ik kwetsbaar ben, door schoonheid, in het oog.

In de kranten lees ik veel over de kou
en haar gevolgen, over dwazen en doden,
over verdrevenen, moordenaars en myriaden
ijsschotsen, maar weinig wat me bevalt.
Waarom ook? Voor de bedelaar die ’s middags komt
sla ik de deur dicht, want het is vrede
en je kunt je de aanblik besparen, maar niet
het vreugdeloos sterven van bladeren in de regen.

Laat ons op reis gaan! Laat ons onder cipressen
of onder palmen of in de sinaasappeltuinen
tegen verlaagde prijzen zonsondergangen zien
die huns gelijke niet hebben! Laat ons de
onbeantwoorde brieven aan het gisteren vergeten!
De tijd doet wonderen. Komt hij ons echter ongelegen
met het aankloppen van de schuld: wij zijn niet thuis.
In de kelder van het hart, slapeloos, vind ik me terug
op de kaf van de hoon, in de herfstmanoeuvre van de tijd.


Ingeborg Bachmann


vertaling Paul Beers & Isolde Quadflieg

Uit
Tijd in onderpand
Amber
Amsterdam, 1988

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

05.07.2009

Thé Lau en marmonnant pour soi-même

09:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

16.04.2009

Met de kloten van de duivel.

look du jour

(…)

‘Als de Tao verloren is, verschijnt Deugd
Als de Deugd verdwenen is,
Verschijnen moraliteit en religie
Daarna werkt iedereen hard
Met opgestroopte mouwen
Om het kwaad te bevechten.’

Lao Tze


vertaling Archie J. Bahm

Uit
Tao Teh King
SWP
Amsterdam, 2006.

21:57 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

10.04.2009

Voor eens & voor altijd.

Is vertrouwen een woord

Munusculum

Judas, die Zijn woorden haatte,
omdat zij vol met graten zaten,
probeerde ze niet door te slikken
en zag het liefst de Visser stikken.
Toen Jesus zich vooroverboog –
een zachte stem vroeg wie er loog
rilde Judas en sprak teer,
snakte: ‘Heer, ik? Ben ik het, Heer?’

Wiel Kusters

Uit
Velerhande gedichten
Querido
Amsterdam, 1997

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

07.04.2009

Hoe graag en zacht.

zo

Neen. Ik spreek niet want ik adem juichend

Neen. Ik spreek niet want ik adem juichend.
Ik nader niet in de zuinige vacht van het daglicht,
maar ver ik tref in de ijzeren ogen der nachten de delfstof.

Zo mijn stem gaat dieper en bereikt de dieren:
hoog aan de bergen de drinkende vogels
en lager de warme gewelven der padden.

Al wat ik bloedend betreed en bevochtig
ik bewoon het langdurig en levend.
De kracht der werkende wouden heb ik veredeld,
het hout met zachtaardige warmte bezield
en hoor hoe geluidloos de ketens der zeeën bewegen,
hoe zacht en graag de verte in het maanlicht smelt.

Neen, ik spreek niet. Nauwelijks ik adem,
want glanzend ik zuig uit de weelde de zuurstof.
Ik behoor tot de goden.

Paul Snoek

Uit
Gedichten
Lannoo - Atlas
Tielt – Amsterdam, 2006.

09:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

10.03.2009

Tenger de stilte wegdrinken.

Hoe tenger in de verte

Niemand weet waarom ik tenger werk aan de verte

Niemand weet waarom ik tenger werk aan de verte,
waarom mijn woord zijn nest bouwt in de gleuven van het licht.
Dit alles is mijn zilversnijdend geheim.

En niemand weet dat het de goedheid is die mij voedt,
dat ik de stilte wegdrink uit de longen van het zwijgen.
En niemand, weet U, niemand weet dat.

Want niemand verblijft zo volledig als ik in de waarheid.
Daar een wonderdoende klaarte is mijn kracht
en niemand kent mij, want ik ben onzichtbaar
in het licht, dat ik bezit als een vreugde.

Paul Snoek

Uit
Gedichten
Lannoo - Atlas
Tielt – Amsterdam, 2006.

22:35 | Commentaren (1) | Tags: bidt niet

03.02.2009

Bijna menselijk.

 Het hooggebergteIn het hooggebergte

 

1

Op een bijna menselijk uitziende steen geplakt:

'En ik zal niet meer hoeven spreken. Artaud.' -

En de steen begint te spreken, echt, begint brokkelig te spreken.

 

2

Voor de grijs stenen mond hurkend, dan knielend

op de grijs stenen mond: "... en als jij je giftig vergrijsde

bek nog steeds niet kunt houden, schoft die je bent, dan..., dan..., nou dan...!"

 

Adolf Endler

 

Vertaling: Ard Posthuma

 

 Het hooggebergte

Im Hochgebirge

 

1

Auf einen Stein mit annähernd menschlichem Antlitz geklebt:

"...und ich werde nicht mehr zu sprechen brauchen; Artaud." -

Und der Stein fängt zu reden, wirklich, fängt bröcklig zu re-

den an.

 

2

Vor dem Mund greisen Steins niederhockend, dann knieend auf

dem Mund greisen Steins: "... und wenn Du die giftig ergraute

Schnauze noch immer nicht voll hast, du Saukerl, dann..., dann

..., also dann...!"

 

Adolf Endler

 

Uit

Der Pudding der Apokalypse

Suhrkamp

Frankfurt am Main, 1999

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

18.12.2008

Yves praat op de stoep.

 Barmhartigheid

Een lapke van de lucht

O Leesken licht,
dat dóór het glazen dak mij
beloopen komt, en vóór de vuisten valt;
mijn herte lust,
het langt om uw gezelschap,
en neerstig uw
bezoek genieten zal ‘t.

Hoe tijelijk uit
en schaarsch is uw beleefheid;
uw lief gelaat
hoe ras is ’t mij geroofd:
ge’n zijt nog maar
volrezen, of weêr af zijt
gij, levend licht,
gedaald en uitgedoofd!

Guido Gezelle

Uit
Mijnheer Gezelle

Michel van der Plas
Lannoo Anthos
TieltBaarn, 1990

21:17 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

23.10.2008

Én... nu ben ik.

daniela16
Realism...has no more to do with reality than anything else.


Hob Broun

23:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

30.07.2008

Bezeten van bitter verlangen.

Alles zegt weinig, maar niets niet genoeg...

 

Alle menslike wesens word vry, met gelyke waardigheid en regte, gebore. Hulle het rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.

 

 

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

24.07.2008

Voor nu, voor eens en voor altijd.

Voor nu
 
De hele dag bleef het bij me

De hele dag bleef het bij me,
de geur van naderend gevaar,
om wat ik droomde dat ik je zei.

Kwam dreigend onheil dichtertbij
[van welke omvang en van waar?]
door wat ik droomde dat je zei?

Achter elke meubel dacht ik dat
mijn duistere belager zat.

En opgezwiept tot razernij
verliet tenslotte doodsangst mij:
ik sloeg de kamer kort en klein.

Op wat ik droomde dat je zei
kwam een verrassend antwoord vrij.

Ik mat de schade en ik zag
in het gebroken spiegelglas
wie al die tijd de vijand was
voor wie je me gewaarschuwd had.

Neeltje Maria Min

Uit
Een vrouw bezoeken
Bert Bakker
Amsterdam, 1985

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

26.06.2008

Houdt uw geslacht mijn heilverbond

Psalm 132
 
Naar psalm 132

Dat alle woning mij is
als een tent in de wind;
dat ik iedere nacht tot de plaats
van mijn rust moet klimmen
als tegen een berg op;
dat ik mijn ogen moet smeken
zich eens een uur in het donker te sluiten -
is omdat ik nergens
uw plaats heb gevonden op aarde.
Niet in de tent:
niet in de wind.


Lloyd Haft


Uit
De psalmen
Querido
Amsterdam, 2003

22:30 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

13.06.2008

De kus waard.

JudaskusMunusculum


Judas, die Zijn woorden haatte,
omdat zij vol met graten zaten,
probeerde ze niet door te slikken
en zag het liefst de Visser stikken.
Toen Jesus zich vooroverboog –
een zachte stem vroeg wie er loog –
rilde Judas en sprak teer,
snakte: ‘Heer, ik? Ben ik het, Heer?’


Wiel Kusters


Uit
Velerhande gedichten
Querido
Amsterdam, 1997

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

12.06.2008

Het kot is te klein.

maria's beurt

maria’s beurt om de mensen te redden


mijn mooie maria als wonder van eenvoud
je haastte je af, raakte met nieuwe zolen
verzeild in het wegen van de in zonde

voor het gestichte loot Hij
die dagen klokt per uur

maar van ver zijn de sterren ouwelijk
tal van vallende

blozend halen wij aan het schuin aflopen
het onbevlekken overkwam je

kaal de Heilige en hoger
als een kat al gevaarlijk
reuk, driften, kranten, een berghelling


Saskia de Jong


Uit
zoekt vaas
Bert Bakker
Amsterdam, 2004

21:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

23.05.2008

Als jy na my roep.

flitspaal

Als je me roept

Als je me roept uit volle keel
vouwt er een vochtig voetpaadje open
in een ruig bos


Ingrid Jonker

Vertaling Gerrit Komrij

Uit
Ik herhaal je
Podium
Amsterdam, 2000


As jy na my roep

 Als jy na my roep

Als jy na my roep uit jou keel
gaan daar ’n vogtige voetpaadjie oop
in ’n ruie bos

Ingrid Jonker

Uit
Ik herhaal je
Podium
Amsterdam, 2000

16:00 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

24.04.2008

De psychiater van de vuilnisbak…

Think about the old Fritz

Enkele andere overwegingen

Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom
wat wij vinden niet is
wat wij zoeken?

Laten we de tijd laten gaan
waarheen hij wil,

en zie dan hoe weiden hun vee vinden,
wouden hun wild, luchten hun vogels,
uitzichten onze ogen

en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt.

Zo andersom is alles, misschien.
Ik zal dit uitleggen.


Rutger Kopland


Uit
Verzamelde gedichten
G.A. van Oorschot
Amsterdam, 2006

 

15:15 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

23.04.2008

Maybe it helps.

Maybe it helps.

Gestaltbede

Ik doe mijn dingen en jij doet jouw dingen.
Ik ben niet in deze wereld om te leven naar jouw verwachtingen,
En jij bent niet in deze wereld om te leven naar de mijne.
Jij bent jij, en ik ben ik.
En wanneer we elkaar per toeval vinden, is dat prachtig.
Wanneer niet, dan is er niets aan te doen.
 
 

Fritz Perls

1969

Maybe it helps

 

Gestalt prayer

I do my thing and you do your thing.
I am not in this world to live up to your expectations,
And you are not in this world to live up to mine.
You are you, and I am I,
and if by chance we find each other, it's beautiful.
If not, it can't be helped.


Fritz Perls

1969

 

20:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

07.04.2008

Zich laten doen.

Inge..

Ik had gedacht…

Ik had gedacht dat ik je kon vergeten,
en in de zachte nacht alleen kon slapen,
maar in mijn onschuld heb ik niet geweten
dat ik bij elke windvlaag zou ontwaken:

Dat ik lichte trilling van je hand
weer langs mijn sluimerende hals zou voelen –
Ik die dacht dat het vuur in me brandde
als de witte sterrenbaan zou zijn afgekoeld.

Nu weet ik dat onze levens zijn als een lied
waarin de smarttoon van onze scheiding klinkt
en waar alle vreugde terugvloeit in verdriet
en uiteindelijk in onze eenzaamheid verzinkt.


Ingrid Jonker

Vertaling Gerrit Komrij

Uit
Ik herhaal je
Podium
Amsterdam, 2000

Inge


Ek het gedink…

Ek het gedink dat ek jou kon vergeet,
en in die sagte nag alleen kon slaap,
maar in my eenvoud het ek nie geweet
dat ek met elke windvlaag sou ontwaak:

Dat ek die ligte trilling van jou hand
weer oor my sluimerende hals sou voel –
Ek het gedink die vuur wat in my brand
het soos die wit boog van die afgekoel.

Nou weet ek is ons lewens soos ’n lied
waarin die smarttoon van ons skeiding klink
en alle vreugde terugvloei in verdriet
en eind’lik in ons eensaamheid versink


Ingrid Jonker

Uit
Ik herhaal je
Podium
Amsterdam, 2000

21:49 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

17.02.2008

Iedereen wil het doen

Zwart & nachtelijk
 

Luisterend naar een lied

Zwart en nachtelijk, en als water

Jaagt de vrouwenstem voort, als de wind,

Langs een baan waar een ogenblik later

Niets zijn oude gedaante hervindt.

Zij verspreidt op haar vlucht diamanten

Glans en een handjevol zilvergruis.

Geheimzinnig klinkt, als van een mantel

Van gewichtloze zijde, geruis.

De betoverde stem wordt gedreven,

Naar het schijnt, door hemelse kracht,

Raadselachtig, alsof na dit leven

Niet een graf maar een ladder ons wacht

 

Anna Achmatova

vertaling Hans Boland

Uit
Data om nooit te vergeten
Meulenhoff
Amsterdam, 2006.

20:45 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

18.12.2007

In een uitgelezen mengelmoes.

het verband tussen dagen
 

December

Waarom liegt ze tegen mij
zei je aan de telefoon
ze heeft zo’n ziekte nooit
gehad, ze valt gewoon
van de trap, van haar fiets,
ze valt als je haar aanraakt

je haakte in en lachte
omdat ik alles had gehoord

ik zal er een gedicht
van maken, zei ik, nam mijn dochter
bij de hand en wachtte
op de bus naar huis

het was al tegen kerstmis
ik herinner mijn gedwarrel
in het licht van auto’s
komend uit de bocht
we wisselden gedachten:
wat we morgen zouden kopen
hoestsiroop, gehakt, ze vroeg
waarom ik lachte, en ik loog:
omdat het sneeuwde
ik had er zo lang op gewacht


Miriam Van hee


Uit
Het verband tussen de dagen. Gedichten 1978-1996
De Bezige Bij
Amsterdam 2001

20:00 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

18.11.2007

Terjust 1901 & over jaar en dag eendelijk.

een gulle boer van achter een volle kan.
Eenzaam


De sombre pijnen ruisten, kreunend bogen
 Hun donkre kronen neder naar de korst
 Der aarde, de winden sloege’ aan mijn borst
Hun grauwe vleugels, de struiken hadde’ ogen.

 Ik vluchtte de verlaten hei, - de vorst
Der eenzaamheid, de vale raaf, gevlogen
Op mijn schouders, zat over mij gebogen,
 dat ik de bange lucht nauw aadmen dorst.

Bij ’t witte dorp groette een levend wezen,
 Een gulle boer van achter ’n volle kan,
En voor zijn groet smolt alle leed en verzen.

 Of wanneer komt de tijd, dat ieder man
In elk paar oge’ een vriendengroet zal lezen,
Geen mensenhart eenzaam meer leven kan!

 

C. S. Adama van Scheltema

Uit
Verzamelde gedichten
Brusse/Meulenhoff
Rotterdam/Amsterdam, 1962

20:00 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

25.10.2007

Zelfzeker inlappen.

paz vega xix
Schipbreuk

Ik wilde me inschepen voor
een land waar ik nog niet bestond

onderweg ben ik verdronken

alleen om niet al te weerloos
aan te spoelen later
lieg ik een vlot
lieg ik een reddingsboei
lieg ik mijn hoofd boven water.


Ellen Warmond

Uit
Mens: een inventaris
Querido
Amsterdam, 1969

20:00 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

02.07.2007

Landet som icke är/Het land dat niet is

Upptäckt

Ontdekking

Upptäckt

 

 

Je liefde verduistert mijn ster -

 

Din kärlek förmörkar min stjärna -

 

de maan komt op in mijn leven.

 

månen går upp i mitt liv.

 

Mijn hand is niet thuis in de jouwe.

 

Min hand är ej hemma i din.

 

Jouw hand is begeerte -

 

Din hand är lusta -

 

de mijne verlangen.

 

min hand är langtan.

 

.

 

Edith Södergran

 

vertaling: Lisette Keustermans & Ivo van Strijtem

 

Uit

De mooiste van Södergran

Lannoo|Atlas

Tielt, 2002

20:01 | Commentaren (1) | Tags: bidt niet