22.03.2015

The first path of virtue. #‎ThoughtsThatMatter‬

Zbigniew Herbert says in "Król mrówek. Prywatna mitologia"

"It should not be calling for help the Gods even in extreme cases; they might be busy at the time with something else, and an excessive insistence on our part can have an opposite effect. Moreover, it is a doubtful matter or any human communication can ever reach their ears, due to avalanches, volcanic eruptions of many decibels and let alone the magnetic storms."

 

De koning van de mieren.jpg

 

Zbigniew Herbert says in "Krol Mrowekin the translation from Polish to Dutch of Gerard Rasch 

"Men dient de Goden zelfs in extreme gevallen niet te hulp te roepen, ze kunnen op dat ogenblik met iets anders bezig zijn en een al te grote opdringerigheid van onze kant kan een tegengesteld effect hebben. Bovendien is het een twijfelachtige zaak of enige menselijke mededeling ooit hun oren kan bereiken, als gevolg van lawines, vulkaanuitbarstingen van vele decibels, om maar te zwijgen van magnetische stormen."

Zbigniew Herbert

vertaling Gerard Rasch 

De koning van de mieren

Mythologische vertellingen

De Bezige Bij, Amsterdam 2004

23:37 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

14.03.2015

Opposing ‪#‎ThoughtsThatMatter‬.

Mr. L. H. Wiener [ De verhalen ] schrijft:

"Literatuur verwijst naar niets anders dan zichzelf, zoals ook ieder schrijver de schepper is van zijn eigen universum: een heelal waarin hij beschrijft als ster een eenzame baan om de aarde  en deze op zich zo paradijselijke planeet waarneemt als de sinistere afwerkplaats voor wellust, kwellust en moordlust die de mens ervan heeft gemaakt."

&

Jhumpa Lahiri [ In altre parole / Met andere woorden ] daarentegen:

"In het Italiaans schrijf ik zonder stijl, op primitieve wijze. Over alles twijfel ik. Ik heb alleen maar de intentie, samen met een blind maar oprecht vertrouwen, om te worden begrepen en om mezelf te begrijpen."

amore definition.jpg

Mr. L. H. Wiener [ De verhalen / The Stories] writes:

"‪#‎Literature‬ refers to nothing but itself, as every writer is the creator of his own universe, a cosmos which he describes as a star a lonely orbit and this in itself a paradise planet perceives as the sinister sex drive-in made by people for prurience, seepage lust and murder. "

&

Ms. Jhumpa Lahiri [In altre parole / In other words ] on the other hand:

"In Italian I write without style, primitive. Over all, I doubt. I only have the intention, together with a blind but sincere faith, to be understood and to comprehend myself."

 

 

23:17 | Commentaren (0)