14.03.2015

Opposing ‪#‎ThoughtsThatMatter‬.

Mr. L. H. Wiener [ De verhalen ] schrijft:

"Literatuur verwijst naar niets anders dan zichzelf, zoals ook ieder schrijver de schepper is van zijn eigen universum: een heelal waarin hij beschrijft als ster een eenzame baan om de aarde  en deze op zich zo paradijselijke planeet waarneemt als de sinistere afwerkplaats voor wellust, kwellust en moordlust die de mens ervan heeft gemaakt."

&

Jhumpa Lahiri [ In altre parole / Met andere woorden ] daarentegen:

"In het Italiaans schrijf ik zonder stijl, op primitieve wijze. Over alles twijfel ik. Ik heb alleen maar de intentie, samen met een blind maar oprecht vertrouwen, om te worden begrepen en om mezelf te begrijpen."

amore definition.jpg

Mr. L. H. Wiener [ De verhalen / The Stories] writes:

"‪#‎Literature‬ refers to nothing but itself, as every writer is the creator of his own universe, a cosmos which he describes as a star a lonely orbit and this in itself a paradise planet perceives as the sinister sex drive-in made by people for prurience, seepage lust and murder. "

&

Ms. Jhumpa Lahiri [In altre parole / In other words ] on the other hand:

"In Italian I write without style, primitive. Over all, I doubt. I only have the intention, together with a blind but sincere faith, to be understood and to comprehend myself."

 

 

23:17 | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.