18.12.2008

Yves praat op de stoep.

 Barmhartigheid

Een lapke van de lucht

O Leesken licht,
dat dóór het glazen dak mij
beloopen komt, en vóór de vuisten valt;
mijn herte lust,
het langt om uw gezelschap,
en neerstig uw
bezoek genieten zal ‘t.

Hoe tijelijk uit
en schaarsch is uw beleefheid;
uw lief gelaat
hoe ras is ’t mij geroofd:
ge’n zijt nog maar
volrezen, of weêr af zijt
gij, levend licht,
gedaald en uitgedoofd!

Guido Gezelle

Uit
Mijnheer Gezelle

Michel van der Plas
Lannoo Anthos
TieltBaarn, 1990

21:17 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

De commentaren zijn gesloten.