10.04.2008

Dedecker of Wilders zwaarder straffen.

Barmhartigheid

(…)

Het is toch wel droevig te moeten vaststellen dat een op zich goed systeem als dat van ons strafrecht op zo vele en zo essentiële terreinen faalt en men er langzamerhand toe moet komen meewarig het hoofd te schudden, als een minister, een staatssecretaris of hoofdartikelenschrijver weer eens volstrekt vrijblijvend en – zou men geneigd zijn te denken – haast tegen beter weten in, laat weten dat de wettelijke strafmaxima omhoog moeten en dat er zwaarder moet worden gestraft om milieuvervuiling, fraude, discriminatie, racisme enzovoort de kop in te drukken.

Mag ik het nu eens heel genuanceerd zeggen: het is – helaas – gewoon onzin.


Ben Asscher

Uit
Meesters der metamorfose. Overwegingen van een rechter.
Balans
Amsterdam, 1989
.

22:21 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

De commentaren zijn gesloten.