30.11.2007

Zelfs op de fiets kijkend of ze klaar gaat komen.

paz vega ii

Gemeen gedicht

Zij kijkt als ze danst of ze neukt
ze kijkt als ze danst zoals ze denkt
dat men kijkt als men neukt
of ze kijkt alsof er iets klem zit
en hier beduusd van is

misschien danst ze tango in een te rode jurk
gelakte pornoschoenen en een kwabje hier of daar
stappen iets te groot, net of niet op maat

ze heeft het al zolang niet meer gedaan dat er daar
iets verzuurd of haast verdwenen lijkt te zijn
wijn verzacht maar als ze lacht zie je dat
het allemaal zo ernstig is geworden
zelfs in de dans waarin zij wel theater ziet
maar niet kan spelen, ze doet het even verbeten
als het vegen van de vloer, stoephoer
denkt ze als een meisje glanzend langs glijdt
in de armen van een rimpelloze held
voor haar alleen bejaarde schuifelaars

maar met de ogen dicht en iemand
zonder oud geurende jas valt er nog wel wat
te dromen, kijkend of ze klaar gaat komen


Florence Tonk

Uit
Anders komen de wolven
Nieuw Amsterdam
Amsterdam, 2006

20:00 | Commentaren (0) | Tags: lauwe thee

29.11.2007

Ich kann nur auf seltsame Art kommen.

b & b
 

Het

Die bril die vond ik niks, die moest maar af.
En zij zei tot mij, niet alleen mijn bril
maar ook mijn truitje en mijn onderbroek.

Toen zag ik dat het goed was en ging in
met geweldige wind en zonder mantel.
We hadden erg veel zin en deden het
.

Rob Schouten

Uit
Te voorschijn stommelt het heelal
Arbeiderspers
Amsterdam, 1988

20:00 | Commentaren (1) | Tags: dijen

28.11.2007

Tussen de grauwe stenen.

elena anaya v
Gemeenschap

Toen ik de kamer binnensloop
lag zij wakker in tranen.
Uit gewoonte begon ik te vragen.
Zij zweeg. Een zwijgen als lood.

Schuldbewust verzon ik een list.
De hand op een van haar borsten
begon ik de weg naar de kortste
pijn. Daarna maakte ik licht

en keek nieuwsgierig naar het gezicht.
Zij lag wakker in tranen.
Uit gewoonte begon ik te vragen.
Zij zweeg. Elk sliep voor zich.

Charles Ducal


Uit
Het huwelijk
Arbeiderspers
Amsterdam, 1987

20:01 | Commentaren (0) | Tags: in bed

27.11.2007

Never a dull moment. (ii)

 SWEET CAROLINA

Sweet Caroline


En ineens schalt
Neil Diamond
Door de auto

Good times never
Seemed so good

Wanneer was dat?


Martin Bril


Uit
Verzameld werk
Gedichten
521
Amsterdam, 2002

26.11.2007

Marc groet 's morgens de rok.


rok
Gek, doodlopend straatje

Prosper van Langendonckstraat

Beetje burgerlijk, aanschurkend
Tegen de Chicagoblokken.

Beetje waanzin, dacht je niet
Op deze plek te zullen treffen:

Huizen met een tuintje voor.
Een weggelopen straatje uit

Een Vlaanders dorp. Het kijkt
Je aan zo van wat sta ik hier.

Zo ook Prosper. Hij dwaalde
In zijn weidse, onbegrepen ik.

Burgerman in anarchistenkliek,
In fatsoen gevangen fantasie.

Deze brave, katholiek begraven
Gek. Gek, doodlopend straatje


Peter Theunynck


Uit
Schrijvers op Linkeroever
Erfgoedcel Antwerpen
Antwerpen, 2003.

 

20:00 | Commentaren (0) | Tags: anvers

25.11.2007

Mädchen fühlen gerne die Fülle


welke paal

Nomen est omen

als hij haar naam bij toeval roept
valt ze geoefend op hem toe
en opent zich gedwee
(en zo gezegd
dus onder ons gezwegen)
gevangen in zijn zwachtels
getuimeld in zijn val
strikt zij hem evenzeer
en speelt bevallig
in haar lome leedvermaak
dat zij de overmacht
haar tegendracht
voor hem verspeelt
zodat hij blindelings hervalt tot
bloedenstoe bevelen lalt

tegen haar huig vervelt
en in zijn stuip
haar naam misspelt

Bernard de Bruyckere

Uit
De nieuwe keizer spreekt
Prometheus
Amsterdam, 2007

 

De balans van 'n ongekend hoogtepunt.

winter lady


Winter Lady

Trav'ling lady, stay awhile
until the night is over.
I'm just a station on your way,
I know I'm not your lover.
Well I lived with a child of snow
when I was a soldier,
and I fought every man for her
until the nights grew colder.

She used to wear her hair like you
except when she was sleeping,
and then she'd weave it on a loom
of smoke and gold and breathing.

And why are you so quiet now
standing there in the doorway?
You chose your journey long before
you came upon this highway.

Trav'ling lady stay awhile
until the night is over.
I'm just a station on your way,
I know I'm not your lover.

Leonard Cohen

Uit
Songs of Leonard Cohen
Year of release 1967

 

24.11.2007

Goede niet vergeten.

goedele10

Noot

Het ontbolsteren is een kwestie van dagen,
humus en regen. En hoe ze roffelen, elkaar
aanstoten als een van hen genomen wordt.
De zachte druk van zijn handen. Ze slaakt
een kreet, maar niet van spijt, als ze
in tweeën splijt, als hij haar tussenschotje
breekt, de laatste bittere vliezen verwijdert.


Lut de Block

Uit
Het onverborgene
De Arbeiderspers
Amsterdam/Antwerpen, 2006

20:00 | Commentaren (0) | Tags: lekker

Thuis had hij niet veel zitten.

bij jou

Hij deed zijn best

Hij deed zijn best maar in acht jaar
niet veel geluk gehad met haar.
Thuis van zijn werk was zij óf weg óf boos
haar dood verbeterde hun huwelijk eindeloos
.


Judith Herzberg

Uit
Doen en laten
Maarten Muntinga
Amsterdam, 1994

18:02 | Commentaren (0) | Tags: dood

22.11.2007

Onder aanvoering van het leven.

Good times never seemed so good

.

 

Eenzaam en menschenschuw

Ga ik voortaan mijn weg;

Ik heb genoeg van ’t sluw

Gekuip en ’t laag gezag.

 

Geen die zooveel verloor

Want ik had meer dan een;

Maar nu ‘k mij niet meer stoor

Aan verwijt en geween,

 

Bijna niets meer bezit,

Voel ik mij opgelucht,

Als bij het vallen van ’t doek

Over een drieste klucht

 

Krampachtig zwaar gespeeld. -

 

 

J. Slauerhoff

  

Uit

Verzamelde gedichten

Nijgh & Van Ditmar

Amsterdam, 1992

20:00 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

21.11.2007

Geen licht leven zo lief.

elena anaya iii

Op bed bij Dolly


Na zo’n blik of wat zegt een der twee;
‘Ik wil dit steeds,’ (en wil ook wel).
Zij nukt, zegt: ‘Stap niet uit bed,

denk aan de magie.’ ‘Even pissen,’zegt hij.
Dit is zo. Toen hij zulks gedaan had en
zijn roede spoelde, vond hij haar gewijzigd:

o, broze erotiek.
Verlaten voor dat ene.

Anne Vegter

Uit:
Het veerde
Querido, Amsterdam 1991

20:00 | Commentaren (0) | Tags: in bed

20.11.2007

De diepe voren van verlangen.

Binnen steekt zij
Hartstocht

  

Buiten zit ergens

Een eend te kwaken

 

Binnen steekt zij

Haar kont omhoog

 

Buiten zit ergens

Een eend te kwaken

  

Martin Bril

  

Uit

Verzameld werk

Gedichten

521

Amsterdam, 2002

19.11.2007

Groen genoeg.

vrouw in het groen

Op het groenplein in antwerpen


Op het groenplein in antwerpen
valt ondanks de naam
geen vezeltje blad en zelfs
geen sprietje gras te bespeuren
en een paar oude bokken
die graag een groen klavertje lusten
zijn bijgevolg vruchteloos op zoek
naar hartig groen hapje.


Op het groenplein in antwerpen
staat ook pieter paul rubens
in groengeworden brons vertijdelijkt
want de tijd is helaas / gelukkig voorbij
dat  standbeelden eeuwig duurden
wat maar goed is ook
gezien het acute gebrek aan
goede parkeerterreinen in de stad.


Op het groenplein in antwerpen
staat de eeuwige rubens
met zijn brede schildersrug gekeerd
naar de terrassen van de kleine cafés
met zijn blik stoer en wijs gericht
naar het schreeuwlelijke postkantoor
en naar het warenhuis au bon marché
want hij is een sluwe vos
hij weet waar het geld zit.


Jos Vandeloo


Uit
Hars
Manteau
Antwerpen, 1984.

20:00 | Commentaren (0) | Tags: anvers

18.11.2007

Terjust 1901 & over jaar en dag eendelijk.

een gulle boer van achter een volle kan.
Eenzaam


De sombre pijnen ruisten, kreunend bogen
 Hun donkre kronen neder naar de korst
 Der aarde, de winden sloege’ aan mijn borst
Hun grauwe vleugels, de struiken hadde’ ogen.

 Ik vluchtte de verlaten hei, - de vorst
Der eenzaamheid, de vale raaf, gevlogen
Op mijn schouders, zat over mij gebogen,
 dat ik de bange lucht nauw aadmen dorst.

Bij ’t witte dorp groette een levend wezen,
 Een gulle boer van achter ’n volle kan,
En voor zijn groet smolt alle leed en verzen.

 Of wanneer komt de tijd, dat ieder man
In elk paar oge’ een vriendengroet zal lezen,
Geen mensenhart eenzaam meer leven kan!

 

C. S. Adama van Scheltema

Uit
Verzamelde gedichten
Brusse/Meulenhoff
Rotterdam/Amsterdam, 1962

20:00 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

17.11.2007

Niet om de drank.

elena anaya ix
.

Omdat

je billen

je borsten

je dijen

zo warm zijn.

Daarom.

 

Riekus Waskowsky

Uit
Exalto
Rotterdam, ± 1961

20:00 | Commentaren (0) | Tags: dijen

16.11.2007

Ist er wieder da?

Nu
.
 

"Ik wil niet onsterfelijk worden
door mijn werk;
Ik wil onsterfelijk worden

door niet dood te gaan."

.
 

"I don’t want to achieve immortality
through my work ...
I want to achieve it

through not dying."


Woody Allen

Uit
Woody Allen and his Comedy.
1975.

20:00 | Commentaren (0) | Tags: sterven

14.11.2007

Voor morgen en voor Yves

Yves
(…)

De manier waarop de media de gevoelens van het volk presenteren concurreert met die van de traditionele instellingen van de representatieve democratie. Goed overkomen op televisie wordt voor politici een eerste bestaansvoorwaarde, en ook het beleid moet via de media worden ‘verkocht’.

De strijd om de keizer wordt een strijd om de kijker, daarom wordt de dramademocratie ook wel een toeschouwersdemocratie genoemd. Doordat de media zich concentreren op mislukkingen (‘shit sells’), ontstaat er een discrepantie tussen het beeld van almacht dat politici willen uitstralen op de televisie en ‘de verplaatsing van de politiek’ die inmiddels op grote schaal heeft plaatsgevonden.

Dit vertekende beeld leidt vervolgens tot een afnemend vertrouwen in onze politieke instituties. Het is frustrerend maar waar: een regelgever die goed presteert verschijnt niet in beeld, want goed nieuws is geen nieuws.

(…)


Nick Huls


Uit
Regels en legitimiteit: bedoelde en onbedoelde effecten van regelgeving
Ars Aequi, jaargang 56, november 2007
Nijmegen, 2006

20:00 | Commentaren (0) | Tags: kritiek

13.11.2007

Vaneigens schrik hebben.

bl & wh carolyn ii
Dingen

 

Dingen die je moet leren
Dingen die je niet meer doet
Dingen die je wilt en dingen
Die je niet meer wilt
Dingen die je ziet en dingen
Die je bent vergeten
Dingen die je niet vergeet en
Die geen dingen zijn


Martin Bril


Uit
Verzameld werk
Gedichten
521
Amsterdam, 2002

08.11.2007

'n Nummer maken.

sophie hilbrand 'het moet scherper'...
Beurtzang

Stel je een vuur voor dat zo fel uitslaat
dat alle kleuren witter vlammen dan wit licht
witter dan de bladzijde waarop dit staat
heet en vurig als een goed gedicht

en brand het in je lichaam, middenin
en voel de gloed die zich als witheet licht
begrenzen laat, als woorden in een zin,
ja, als de grenzen van een goed gedicht.

De bron is even vleselijk en wringt
zich als het lezen van een goed gedicht, een oog
waarin de taal zich stijf en soepel binnenzingt

waardoor neuronen hun patronen vuren
en kronkeling op kronkeling oplicht;

een goede beurt is ook een goed gedicht.


Th. van Os


Uit
Beurtzang
De Arbeiderpers
Amsterdam, 1996

21:36 | Commentaren (0) | Tags: wat jij wilt

06.11.2007

Vaneigens ontheemde

lyn
Denken

 

Je denkt wat af

Denk je

Maar

Je denkt
minder

Dan je denkt

Hoor


Martin Bril


Uit
Verzameld werk
Gedichten
521
Amsterdam, 2002