25.06.2007

Vermoeden/Aning

edith sodergran_

Vermoeden

Aning

 

 

O heerlijkste van alle heerlijkheden, mijn lichaam,

 

O du härligaste av allt härligt, min kropp,

 

waarom weet jij dat je macht hebt?

 

varför vet du, att du har makten?

 

Aan deze arm heeft de eeuw behoefte.

 

Denna arm är det som århundradet behöver.

 

In mijn hand zit een bliksem, en eens zal die flitsen,

 

Blixten sitter i min hand och en dag skall den ljunga till,

 

de blauwe schijn zal men zien en begrijpen.

 

man skall se dess blåa sken och fatta.

 

Ik ben maar een tussen anderen en die zijn sterker dan ik,

 

Jag är blott en bland andra och andra äro starkare än jag,

 

maar ik ben het schild dat men zien zal,

 

men jag är den sköld på vilken man skall se,

 

ik ben de kern en tussen allen de schakel.

 

jag är kärnan och länken som sammanhåller.

 

Edith Södergran

 

vertaling: Lisette Keustermans & Ivo van Strijtem

 

Uit

De mooiste van Södergran

Lannoo|Atlas

Tielt, 2002

19:30 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht

De commentaren zijn gesloten.