21.06.2007

Tegen de kijkcijfers in [iv]

guido g & maertens

.

 

Caecilia, weledele maagd,

gelukkig die uw kroone draagt,

en dien al ’t aardsch, hoe schoon en fijn,

niet aardsch en doet maar hemelsch zijn :

dat doet uw kunste, en, triomphant,

gij aller kunste kroone spant

 

Guido Gazelle

 

Uit

Kleengedichtjes

L.J. Veen’s Uitg.- Mij. N.V.

Amsterdam, MCMXXXI

De commentaren zijn gesloten.