19.11.2006

Suf gejongd & burgelijk breed. Van de Brahmanen moet je 't hebben.

glans Visuelle-New-Self-Tanners

.

 

Mooi meisje, dat met koelwit bruidsgewaad

Verlangt te ontveinzen de heetdronkre gloed,

Die onbewust haar slankheid stralen doet

En uit de glans van ’t haar en de oogen slaat,

 

Nu voelt ze alsof ze, een uitverkoorne, gaat,

Zij zij alleen, ’t Geluk-zelf te gemoet:

Haar eigen huis, haar man zoo knap, zoo goed,

Nobel en ridderlijk in woord en daad__

 

‘K zie al ’t moe gezicht ’t beginnend grijs;

Herinn’ring aan verloren paradijs

Zie ‘k schem’ren in haar oogen: ’t leven smeet

 

Haar weg, een leeg gedorschte korenschoof;

Ik zie haar suf gejongd, gedweeë sloof

Met uitgezakte buik, burgerlijk breed.

 

 

J. A. Dèr Mouw

 

 

Uit

Brahman I.

W. Versluys.

Amsterdam, 1919.

 

De commentaren zijn gesloten.