06.06.2005

Tegen de kijkcijfers in [iv]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caecilia, weledele maagd,

gelukkig die uw kroone draagt,

en dien al ’t aardsch, hoe schoon en fijn,

niet aardsch en doet maar hemelsch zijn :

dat doet uw kunste, en, triomphant,

gij aller kunste kroone spant !

 

guido gazelle

 

Uit

Kleengedichtjes

L.J. Veen’s Uitg.- Mij. N.V.

te Amsterdam in het jaar MCMXXXI13:32 | Commentaren (0) | Tags: man, meisje

De commentaren zijn gesloten.