29.04.2005

Nu even niet

 

 

 

 

 

Wo man singt, da laβ dich ruhig nieder,

böse Menschen haben keine lieder.

 

 
 
 
 
 
Tien dagen reflecteren


25.04.2005

Dagelijks brood

 

 

Een oud vers

 

Wat ik betreur te hebben niet bezeten

Is het geluk van menig burgerman:

De vrede van het huisgezin, en van

De kinderen, die mee aan tafel eten.

 

En ik weet wel, dat in mijn armen gelegen

De liefste is bezwijmd van zaligheid,

Dat ik de stem ken van de eeuwigheid,

En van het hart, dat mijn hart is genegen.

 

Maar dit is alles niets, al deze dingen,

Gezegend, en te min; ’t is eens niet meer;

Men hoort de vogels in de bomen zingen,

De jaren gaan, de winter keert steeds weer,

De sterren staan. Ik heb niet goed gekozen.

Wat doet een bedelaar met rode rozen?

 

J.W.F Werumeus Buning

 

Uit

Dagelijks brood 1941

I Gedichten

 

Verzamelde gedichten

Querido 1974

08:14 | Commentaren (0) | Tags: man, bidt niet

24.04.2005

The day of Juliette Binoche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestien

 

iv

 

Nu ik het samenzijn beleef

met het meisje van zestien jaar:

o beginsel des levens, geef

dat ge nog in mij klaar

ligt nu zij het stof wegveegt

uit mijn haar met haar handen en haar.

 

Gerrit Achterberg

 

Uit

Het weerlicht op de kimmen

Een keuze uit de gedichten

Querido18:57 | Commentaren (0) | Tags: man, tederheid, meisje

23.04.2005

The day of Franka Potente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestien

 

iii

 

Van het meisje van zestien jaar

zijn dit de borsten; neem ze maar

zegt ze, je handen dorsten er naar;

en mij is het even wonderbaar:

hoe door mij heen een verte valt

met een zoetheid zonder oponthoud,

die zich tot firmament versmalt

’s nachts buiten mijn raam.

 

Gerrit Achterberg

 

Uit

Het weerlicht op de kimmen

Een keuze uit de gedichten

Querido

15:30 | Commentaren (0) | Tags: meisje, man, tederheid

22.04.2005

Het overspelige stel

 

 

 

 

 

(…)

 

Een keer had hij een gedichtje voor haar meegenomen, zelf

gemaakt, waarin verwoord stond, op rijm, hun onvermogen

langer dan drie tellen te wachten met kussen. Eerst praten, zei

hij nu ook weer. ja, eerst praten zei ze en ze schoof haar

lichaam als een lepel onder het zijne.

 

(…)

 

Gerrit Krol | De Vitalist

Roman | Querido18:15 | Commentaren (0) | Tags: geil

21.04.2005

Getting a message to the new pope is just a couple of mouse clicks away

Benedetto, don't do it again.20:21 | Commentaren (0) | Tags: kritiek, dakraam

14.04.2005

Riekus Waskowsky [iv]

Alzo gaf God hen die hunne lusten

niet kunnen matigen en hen die ontbloot  zi jn

van de gave der kuisheid het huweli jksbed.

 

Riekus Waskowsky

 

Uit

Slechts de namen der grote drinkers leven voort  [1968]


De tijd eigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigentijds

 

Praat  mij niet van eigentijds,

alsof de tijd soms even talmt

om onder ons,

om onze tijd te willen zijn.

 

Tijd  is tomeloos,

is de grote gemene deler

van al mijn momenten,

lacht  om het aangemeten keurslijf.

 

Had  ik mijn eigen tijd,

ik zou seconden sparen,

minuten verzamelen,

uren op sterk water zetten.

 

Maar tijd is tomeloos,

gunt  geen respijt,

voert  mij mee naar later,

waar ik uit de tijd zal zijn.

 

Atze van Wieren

 

Uit

Hier lonkt een spiegel

gedichten

Eerste druk 2001


00:56 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet

13.04.2005

Als het licht

 

 

 

 

Onderwereld

Als man ben ik een vrouw en daarom houd
ik lesbisch van vrouwen, homoseksueel
door dubbele omkering van 't geijkt systeem
der ruimte, slechts vermoedend wat er scheelt
als ik een schoot ontbloot en toegang zoek
tot ondergrond waar ik op eigen diepte stoot.

't Verhoogt de bittere voldoening van mijn bloed
een zwangerschap te voelen aan de leegte van
mijn buik die zich verdwaald weet in een man.
Ik draag een moeder in mij die mij kwelt
omdat zij koestert wat ik haar verwijten moet,
waarvoor geen nieuwe wetten zijn gesteld.

Zo wemel ik van bloedverwantschap met mijzelf,
een groot gezin van lusten die ik vluchtig ken,
maar onderhand ontdek als ik mij spelend meet
met vrouwen die haar naaktheid lang en breed
uitspreiden, niet verstrooid door wat een huid bedekt
die zich begerig uit haar voegen strekt.

 

Adriaan Morriën


01:38 | Commentaren (0) | Tags: man, tederheid, geil

11.04.2005

Oops... [ii]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passie kent geen vroeger en later

Hartstocht is hier en hedendaags

Verknocht zijn mint alledaags

ons nu.

 

Liefde en genegenheid die evenzeer toekomt aan jou, jezelf

als aan een ieder in de gehele wereld.

 

Geen vers van het duidelijke Boek

althans als Bhudda lacht

en God haar oorlog woedt

Insjallah.

 

Uit

Onontgonnen werk

J.L. Shevek

 
22:48 | Commentaren (0) | Tags: angel, liefde, kritiek

The kitchen floor

Sally: “When Joe and I started seeing each other, we wanted exactly the same thing. We wanted to live together, but we didn't want to get married because every time anyone we knew got married, it ruined their relationship.

They practically never had sex again. It's true, it's one of the secrets that no one ever tells you. I would sit around with my girlfriends who have kids - and, actually, my one girlfriend who has kids, Alice - and she would complain about how she and Gary never did it anymore. She didn't even complain about it, now that I think about it. She just said it matter-of-factly. She said they were up all night, they were both exhausted all the time, the kids just took every sexual impulse they had out of them.

And Joe and I used to talk about it, and we'd say we were so lucky we have this wonderful relationship, we can have sex on the kitchen floor and not worry about the kids walking in. We can fly off to Rome on a moment's notice.

And then one day I was taking Alice's little girl for the afternoon because I'd promised to take her to the circus, and we were in the cab playing "I Spy" - I spy a mailbox, I spy a lamp-post - and she looked out the window and she saw this man and this woman with these two little kids. And the man had one of the little kids on his shoulders, and she said, "I spy a family." And I started to cry. You know, I just started crying.

And I went home, and I said, "The thing is, Joe, we never do fly off to Rome on a moment's notice." ”

Harry: “And the kitchen floor?”

Sally: [sadly] “Not once. It's this very cold, hard Mexican ceramic tile.”

 

00:38 | Commentaren (0) | Tags: in bed

10.04.2005

C'est claire comme le jour.

 

 

 

 

 

 

 

 

In Genesis staat dat er in den beginne ledigheid was en dat God er op in werkte.

 

Voor een kunstenaar is dat volkomen duidelijk. Het is zo geheimzinnig dat er niets te twijfelen overblijft. Je bent voor altijd volkomen in de ruimte verloren. Je kunt erin drijven en vliegen en zweven, en tegenwoordig lijkt het dat je er maar het beste in kunt trillen; het is in ieder geval heel modern.

 

Het idee dat je ermee samenvloeit is een vertwijfeld idee.

 

Willem De Kooning.e Kooning, [1904 – 1997]

 

vertaling: Fons Heijnsbroek

18:56 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht

09.04.2005

Quote Pontiff John XXIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is now for the Catholic Church to bend herself to her work with calmness and generosity.

 

It is for you to observe her with renewed and friendly attention.


 

 Pope John XXIII [Angelo Roncalli][

Pontiff 1958 – 196316:53 | Commentaren (0) | Tags: land, bidt niet

04.04.2005

Lente-morgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lente-morgen

 

Zij hield den spiegel en bewoog toen even

het hoofd in zacht gewiegel, want gedachten

die haar lippen tot een glimlach samenbrachten

waren uitgevlogen… En een beven

van verwachting had haar hart zoo zeer bevangen

dat zij nauwelijks scheen te leven anders

dan een licht-bewogen, vroeg-ontloken

voorjaarsbloem.

 

H. van Elro [Roel Houwink]


11:41 | Commentaren (0) | Tags: tederheid, meisje

Onderweg

Mijn moeder is mijn naam vergeten

Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

 

Neeltje Maria Min

Uit: 'Voor wie ik liefheb wil ik heten', uitgeverij Bert Bakker

 03.04.2005

Mistle Thrush

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s morgens

 

Het was half vijf ’s morgens in April

Ik liep, en floot de St. Louis Blues

Maar ik floot die op mijn eigen wijze

Al fluitend dacht ik: mocht mijn fluiten

gelijken op de zang van de grote lijster

En waarlijk, na enige tijd geleek mijn

fluiten van de St. Louis Blues

op de zang van de grote lijster:

turdus viscivorus

 

Jan Hanlo18:28 | Commentaren (0) | Tags: dakraam, blackbird

Che altro ch'un sospir breve è la morte? Petrarca.

La plupart des hommes célèbres meurent dans un véritable état de prostitution.

Charles Augustin Sainte-Beuve, Mes poisons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La natur veut qu’on jouisse de la vie le plus possible

et qu’on meurt sans y penser.

Le Christianisme a retourné cela.

 

Charles Augustin Sainte-Beuve01:44 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet, land

Exstincus amabitur idem

 

La Repubblica 

 

CITTA' DEL VATICANO - Il Papa è morto. Erano le 21,37 di sabato sera. Con il rituale secolare il cardinale camerlengo, Eduardo Martinez Somalo ha riconosciuto formalmente il suo decesso chiamandolo tre volte con il nome di battesimo. Poi, un secondo funzionario, il maestro di camera, ha sfilato l'anello del pescatore dal dito del Pontefice. Giovanni Paolo II è morto, il suo regno si è chiuso.

 

 01:02 | Commentaren (0) | Tags: bidt niet, dakraam

01.04.2005

Riekus Waskowsky again

Lourdes

 

Toen hij uit de Grote Miraculeuse kwam

zaten er in elk geval

2 nieuwe banden aan z’n invalidewagentje.

 

Riekus Waskowsky

 

Uit

Verzamelde Gedichten, Bert Bakker


22:32 | Commentaren (0) | Tags: riekus again