14.04.2005

Riekus Waskowsky [iv]

Alzo gaf God hen die hunne lusten

niet kunnen matigen en hen die ontbloot  zi jn

van de gave der kuisheid het huweli jksbed.

 

Riekus Waskowsky

 

Uit

Slechts de namen der grote drinkers leven voort  [1968]


De commentaren zijn gesloten.