21.03.2005

Nagelaten gedicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morgen rijd ik met bedwelmende bloemen naar je toe.

Ik wil niet langer wachten, eindelijk weten hoe

Je bent; de bloemen zullen je verraden.

Als je liefdeloos bent, zullen ze kwijnen en treuren;

Als je kwijnt van verlangen, heviger geuren;

Als je brandt van verlangen, hun knoppen scheuren;

En jij in een groot gebaar al je gewaden.

 

J. Slauerhoff
17:20 | Commentaren (0) | Tags: man, meisje, onschuldig

Één rozige spits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hokkai

 

Lieveling, schooner ben jij dan de heilige Foedsji,

Die maar één welvende sneeuwige top heeft,

Alleen bij het vroegrood één rozige spits toont

 

j. slauerhoff

193115:40 | Commentaren (0) | Tags: man, meisje, hartendief

Wisseling der seizoenen00:40 | Commentaren (0)

Goedemorgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudste Belg is al 50 jaar dood

 

Angèle Vanmeerbeek uit Charleroi  is geen 109 jaar geworden, zoals het bevolkingsregister van de stad vermeldde. Na de dood van de oudste Belg, Victoire Rivaille uit Virton, werd Angèle als de oudste landgenoot opgespoord. In de rue Chavannes in Charleroi zou ze wonen, maar niemand kende haar daar.

 

Een speurtocht naar de hoogst bejaarde landgenote leverde niets op. Angèle bleef spoorloos.

Nu blijkt dat Angèle al in 1954 op 59-jarige leeftijd overleed en werd begraven nabij Parijs. De Belgische administratie werd niet verwittigd van haar overlijden. In Charleroi is ze intussen ,,ambtshalve'' geschrapt.


20/03/2005

 

uit

“de Gentenaar”
00:33 | Commentaren (0) | Tags: land

Tegen de kijkcijfers in. [iii]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Als koele knoppen

is uw aanwezigheid,

als rozeknoppen

uw zachte bloedwangen, uw vroolijkheid,

als schittrende droppen

van zover van uitdagenheid-roolijkheid,

zijn uwe oogen als ge ze van mij trekt

en ’t heerlijk lijnig  lichaam van mij rekt

achterover, zijlings, als riet,

opdat ge mij medetrekt,

wijl uw zachtbloeiende lach mij zegt:

komt ge niet?

 

Herman Gorter

 

Uit

nederlandse  liefdespoëzie

bijeengebracht

adriaan morriën

1956se  Ltiefdespols riet,

ijk an mij trektals rozeknoppen00:07 | Commentaren (0) | Tags: man, in bed, tederheid

19.03.2005

Ook in "De Gentenaar" : Kelly Pfaff gaat lopen met miljoenenjurk.


 
 
 
 

 
Ik zie heel vaak dat mijn Vlaamse collega's niets over Wallonië weten. Het beeld dat ze van ons hebben, is soms tien à vijftien jaar oud. Misschien moeten we meer doen om meer te weten over elkaar.
 
Elio Di Rupo
13:11 | Commentaren (0) | Tags: land

A FUNNY THING HAPPENED

a funny thing happened

 

Onlangs in Rome

(on my way to the forum romanum)

ontmoette ik een hollandse humorist

maar lachen moest ik pas

toen hij weer weg was

 

Uit

Dichter. [De Bezige Bij 1995]

 

remco campert18.03.2005

Maria is gestorven.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het bovenzintuiglijke visualiseren

(...)

(Maar) uit een overzicht van de huidige filmproductie blijkt een steeds stijgende belangstelling voor films met een religieuze inslag: films waarin wordt aangetoond - naïef, zoals in de Verenigde Staten of steunend op een eeuwenoude traditie zoals in Italië - dat het leven niet eindigt na de dood; dat achter de angst en de absurditeit van deze op de rand van twee culturen staande tijd een Schepper en Ordenaar leeft die de mens niet aan zijn begrensd geluk overlaat en hem niet tot leven heeft gewekt om hem daarna terug te stoten in het Niet...

Het geloof in en de hoop op een transcendent wezen komt, onder allerhande gecamoufleerde vormen, in de film van de jongste jaren terug. Het is een aarzelend tasten nog. En tot dusver is alleen Bresson erin geslaagd om aan de realiteit van de genade filmische gestalte te geven. Maar dat op zichzelf is reeds het mirakel van de filmkunst, die dus toch niet zozeer aan de techniek en de materie is gebonden dat het haar onmogelijk zou zijn het onstoffelijke en het bovennatuurlijke te openbaren. Maar films maken kost geld. Het geld moet renderen en de producers geven het voedsel waar de massa naar hongert of meent te hongeren. Met andere woorden: de toekomstmogelijkheden van een christelijk georiënteerde filmproductie hangt in hoofdzaak af van de reactie van het publiek: dit wil zeggen: van allen die wel jammeren en kankeren, maar die als het erop aankomt DeMille verkiezen boven Bresson.

Uit

Film en religieuze inspiratie, 1958, p. 178, 181)

MARIA ROSSEELS13:16 | Commentaren (0) | Tags: land

Kussen

Hoe

als je je

omringen kon

door zorgeloosheid

en dat dat

je ruimte

is

 

Bert Schierbeek


11:18 | Commentaren (1) | Tags: lief

16.03.2005

Peis!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ER KOMT EEN DAG...

 

Er komt een dag,
zonnig en rustig als deze,
waarop je met
volkomen onschuld
het begin van het
einde kent, de
eenzaamheid van alles
die jou, in je verslagenheid,
omringt.
En dan ontwaar je
een naamloze
dagdagelijkse geur,
een dof gerucht dat je voordien
niet hoorde.
En je wordt overvallen
door een lichtende schim
die de einder
verbrandt.

 

Marc Granell
(València, 1953)

 Vertaald door Bob de Nijs


11.03.2005

Issieboy

Echt theater heeft altijd een zweem van derderangs.

Dat komt omdat toneel zich bedient van mensen en mensen zijn per definitie derderangs.

Welk kunstenaar verlaat zich nou op mensen?

I. Meijer17:33 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

10.03.2005

Zorg dat je gezicht goed belicht wordt.


hoe vrouw is de dag ?

 

 Goed onthouden: mannen zijn de kinderen van vrouwen

 

van Kooten & de Bie


00:31 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht, man

08.03.2005

Conferatur


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

baby

 

1. Term of endearment, usually used by people having sexual intercourse with one another.


2. Exclamation, usually during sexual intercourse.


3. The direct consequence of sexual intercourse.

 

Uit

 

Een woordenboek

22:08 | Commentaren (0) | Tags: angel, meisje

07.03.2005

Riekus again

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij bent niet zo zeer

            Helena, Marguerite, Ysolde

niet zo zeer

            Grote Moeder of Maangodin,

                        niet zo zeer

            Object van oedipaal verlangen,

 

maar voor een ik, zoals ik

            (zonder boeken, boerenbedrog)

                        ben je meer:

 

            Lief en Lekker – In bed.

 

 

Uit

nagelaten gedichten

Riekus WaskowskyZult gij mij wel liefhebben ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[vertaling

 

“Zult gij mij wel liefhebben,

Zeg bij uw ziel ?

Mits ik u liefheb

Meer dan eenig ding,

Zult gij mij wel liefhebben ?

God legde in u

Zooveel goeds, dat balsem is;

Daarom noem ik mij

Den Uwen. Maar hoeveel

Zult gij mij wel liefhebben ?”]

 

 

“M’aimerez-vous bien,

Dictes, par vostre ame ?

Mais que je vous ame

Plus que nulle rien,

M’aimerez-vous bien ?

Dieu mit tant de bien

En vous, que c’est basme ;

Pour ce je me clame

Vostre. Mais combien

M’aimerez-vous bien ?

 

Zowel de vertaling als het rondel van Jean Meschinot

uit

herfsttij der middeleeuwen

[J. Huizinga]

vijfde herziene druk

1941


18:02 | Commentaren (0) | Tags: liefde, man, meisje

Voor de ongelovigen. [110 jaar later]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Seduction Style: The Charismatic

 

Eyewitness

 

You're beyond seductive,

 you're downright magnetic!

You life live and approach seduction on a grand scale.

You have an inner self confidence

and

energy that most people lack

It's these talents that make you seem extraordinary

and

you truly are!


 
00:56 | Commentaren (0) | Tags: tony

06.03.2005

Voor de gelovigen. [110 jaar geleden]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O, als ik dood zal, dood zal zijn

 

kom dan en fluister, fluister iets liefs,

 

mijn bleeke oogen zal ik opslaan

 

en ik zal niet verwonderd zijn.

 

 

En ik zal niet verwonderd zijn;

 

in deze liefde zal de dood

 

alleen een slapen, slapen gerust

 

een wachten op u, een wachten zijn."

 

 

van

 

J.H. LEOPOLD17:23 | Commentaren (0) | Tags: dood

04.03.2005

Solea - Jean-Claude Izzo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben nog ver en verstout mij flink te zijn,

 

Maar nooit tornen wij op

 

Tegen de wind die jij stuurt  

  

 

 &

 

 

Ik ben op weg naar de mensen van mijn stilte

 

Langzaam, naar hen bij wie ik zwijgen kan;

 

Ik ben van ver, treed binnen en ga dan zitten.

 

Ik kom halen wat ik nodig heb om weer weg te gaan.


 

Louis Brauquier ( 1900- 1976)

00:47 | Commentaren (0) | Tags: fluister, man

02.03.2005

Waskowsky again

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeilijke dagen

 

‘Er zijn van die dagen dat alles

tegenzit,’dacht de zeven maal

verkrachte jonkvrouw

vastgebonden in de woestijn

 

Ze had geen kut meer

over en haar bevrijder, de koene

ridder maakte i.p.v. het touw

z’n broek los.

 

 

Uit

wie het eerste z’n stenen kwijt is… (1970)

 

Een cursus hedendaagse moderne poëzie door de

alombekende dichter, zanger, denker & dromer

Riekus Waskowsky
22:36 | Commentaren (0) | Tags: riekus again

01.03.2005

Maartsche sneeuw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maartsche sneeuw

 

Als onaantastbaar manna ligt
Op Maartsche sneeuw het nieuwe licht
  Van de' eersten lentedag -
Nooit in zoo overdaadgen val
Vond mij het blond geluk in al
  De lenten die ik zag. . .

In welke schuren opgeleid,
Wordt iedre gomer zaligheid
  Voor de eeuwigheid bewaard,
Dat alle ziel die eerlijk mint,
In nieuw geluk de som herwint
  Van al geluk verjaard? . . .

O kind dag zong hoe niets beklijft,
Hoe elke zomer overdrijft
  En niet éen bloem ons laat,
Hoe alle loon van lieven is
De dieper vore van gemis
  In 't vleesch van uw gelaat -

Nu blijkt uw goddelijkste goed
Dat ge al bezit verzaken moet
  En immer ledig scheidt,
Daar dorst van ongemengd gemis
Alleen door zanden wildernis
  Naar nieuwe tochten leidt.

Nu blijkt uw huis dit zalig veld
Waar manna dauwt en water welt
  Uit lucht en bodem braak:
Hemelsche spijs en drank waarvan
Geen sterveling onthouden kan
  Den smakeloozen smaak. . .

Als dood nog anders is dan rust,
Een nieuwe droom en zielsbewust,
  Ik hoop geen rijker deel
Dan deze diepe heerlijkheid:
Mijn hof dien sneeuw- en zonglans wijdt
  Tot dit verlucht priëel. . .

Als onaantastbaar manna ligt
Op Maartsche sneeuw het nieuwe licht
  Van de' eersten lentedag -
Nooit in zoo overdaadgen val
Vond mij het blond geluk in al
  De lenten die ik zag.

 

P. C. Boutens (1870-1943)

 

Uit de bundel "Vergeten liedjes", zesde druk
C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1929