18.03.2005

Maria is gestorven.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het bovenzintuiglijke visualiseren

(...)

(Maar) uit een overzicht van de huidige filmproductie blijkt een steeds stijgende belangstelling voor films met een religieuze inslag: films waarin wordt aangetoond - naïef, zoals in de Verenigde Staten of steunend op een eeuwenoude traditie zoals in Italië - dat het leven niet eindigt na de dood; dat achter de angst en de absurditeit van deze op de rand van twee culturen staande tijd een Schepper en Ordenaar leeft die de mens niet aan zijn begrensd geluk overlaat en hem niet tot leven heeft gewekt om hem daarna terug te stoten in het Niet...

Het geloof in en de hoop op een transcendent wezen komt, onder allerhande gecamoufleerde vormen, in de film van de jongste jaren terug. Het is een aarzelend tasten nog. En tot dusver is alleen Bresson erin geslaagd om aan de realiteit van de genade filmische gestalte te geven. Maar dat op zichzelf is reeds het mirakel van de filmkunst, die dus toch niet zozeer aan de techniek en de materie is gebonden dat het haar onmogelijk zou zijn het onstoffelijke en het bovennatuurlijke te openbaren. Maar films maken kost geld. Het geld moet renderen en de producers geven het voedsel waar de massa naar hongert of meent te hongeren. Met andere woorden: de toekomstmogelijkheden van een christelijk georiënteerde filmproductie hangt in hoofdzaak af van de reactie van het publiek: dit wil zeggen: van allen die wel jammeren en kankeren, maar die als het erop aankomt DeMille verkiezen boven Bresson.

Uit

Film en religieuze inspiratie, 1958, p. 178, 181)

MARIA ROSSEELS13:16 | Commentaren (0) | Tags: land

De commentaren zijn gesloten.