18.02.2005

E L S S C H O T

 

 

 

De kinderen die nog niet gedoopt zijn en sterven gaan over in een dwaallicht. Ze kunnen alleen maar in de hemel geraken als ze een mens hebben ontmoet, of wanneer een mens hen wenkt.  Veel ouderen weten te vertellen dat ze het al gezien hebben in de Schrieken en op de Hulst.
Feel Hand had nogal veel pintjes gedronken in de herberg. Hij moest 's avonds laat nog naar Heultje over Blauberg. In plaats van een omweg te maken langs de grote weg roept hij in 't café: "Kom, we drinken er nog ene. Ik ga seffens wel recht door de heide en de moerassen. Dat is toch korter! Ik heb tijd genoeg." De andere gasten waarschuwen hem voor het dwaallicht maar Feel gelooft hier niks van en gaat toch langs de heide. Na een tijdje stappen in het maanlicht ziet hij plots een dwaallicht verschijnen uit het moeras. Nu is het zo dat je nooit naar een dwaallicht mag kijken of het wenken. Feel Hand doet dit toch en dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Het dwaallicht achtervolgt hem echt! Met de daver op het lijf rent hij zo hard hij kan in één ruk van Blauberg naar het centrum van Herselt tot in Heultje. Dit is zo'n 10 kilometer. De Feel snelt hijgend zijn lemen huisje in en slaat de deur toe. En dan BANG, een enorme slag op de deur. Daarna stilte. Zijn vrouw die wakker is geschoten komt kijken en ziet de Feel verstijfd van schrik voor de deur staan. Met veel moeite krijgt ze hem in bed. Pas 's morgensvroeg durft hij te vertellen wat hij heeft meegemaakt. Heel voorzichtig doet hij dan de voordeur open en ziet een grote, vurige hand van het dwaallicht. Hij is aan de dood ontsnapt.

 

'Het dwaallicht'  Alfons Jozef de Ridder
02:52 | Commentaren (0) | Tags: dood, nacht

De commentaren zijn gesloten.