06.10.2015

Give me a thousand kisses, a hundred more

 

baisser les bras.jpg

Kisses

 

Let us live, my Lesbia, let us love,
and all the words of the old, and so moral,
may they be worth less than nothing to us!
Suns may set, and suns may rise again:
but when our brief light has set,
night is one long everlasting sleep.
Give me a thousand kisses, a hundred more,
another thousand, and another hundred,
and, when we’ve counted up the many thousands,
confuse them so as not to know them all,
so that no enemy may cast an evil eye,
by knowing that there were so many kisses.

 

Gaius Valerius Catullus

22.03.2015

The first path of virtue. #‎ThoughtsThatMatter‬

Zbigniew Herbert says in "Król mrówek. Prywatna mitologia"

"It should not be calling for help the Gods even in extreme cases; they might be busy at the time with something else, and an excessive insistence on our part can have an opposite effect. Moreover, it is a doubtful matter or any human communication can ever reach their ears, due to avalanches, volcanic eruptions of many decibels and let alone the magnetic storms."

 

De koning van de mieren.jpg

 

Zbigniew Herbert says in "Krol Mrowekin the translation from Polish to Dutch of Gerard Rasch 

"Men dient de Goden zelfs in extreme gevallen niet te hulp te roepen, ze kunnen op dat ogenblik met iets anders bezig zijn en een al te grote opdringerigheid van onze kant kan een tegengesteld effect hebben. Bovendien is het een twijfelachtige zaak of enige menselijke mededeling ooit hun oren kan bereiken, als gevolg van lawines, vulkaanuitbarstingen van vele decibels, om maar te zwijgen van magnetische stormen."

Zbigniew Herbert

vertaling Gerard Rasch 

De koning van de mieren

Mythologische vertellingen

De Bezige Bij, Amsterdam 2004

23:37 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

14.03.2015

Opposing ‪#‎ThoughtsThatMatter‬.

Mr. L. H. Wiener [ De verhalen ] schrijft:

"Literatuur verwijst naar niets anders dan zichzelf, zoals ook ieder schrijver de schepper is van zijn eigen universum: een heelal waarin hij beschrijft als ster een eenzame baan om de aarde  en deze op zich zo paradijselijke planeet waarneemt als de sinistere afwerkplaats voor wellust, kwellust en moordlust die de mens ervan heeft gemaakt."

&

Jhumpa Lahiri [ In altre parole / Met andere woorden ] daarentegen:

"In het Italiaans schrijf ik zonder stijl, op primitieve wijze. Over alles twijfel ik. Ik heb alleen maar de intentie, samen met een blind maar oprecht vertrouwen, om te worden begrepen en om mezelf te begrijpen."

amore definition.jpg

Mr. L. H. Wiener [ De verhalen / The Stories] writes:

"‪#‎Literature‬ refers to nothing but itself, as every writer is the creator of his own universe, a cosmos which he describes as a star a lonely orbit and this in itself a paradise planet perceives as the sinister sex drive-in made by people for prurience, seepage lust and murder. "

&

Ms. Jhumpa Lahiri [In altre parole / In other words ] on the other hand:

"In Italian I write without style, primitive. Over all, I doubt. I only have the intention, together with a blind but sincere faith, to be understood and to comprehend myself."

 

 

23:17 | Commentaren (0)

02.11.2014

Teenagers Stand Up to Backpage

http://www.nytimes.com/2014/11/02/opinion/sunday/teenagers-stand-up-to-backpage.html?smid=tw-share

30.01.2014

Whose homeland?

vragen

Woord tegen woord

 

Van alle woorden zijn de onze de zwakste,

al liggen zij ontegensprekelijk in de mond.

Niemand verhoort ze, niemand verkracht ze.

Zij kussen de sterren, zij hebben geen grond.

 

Andere woorden bewegen armen en benen,

vullen schedels, ontsteken de keel.

Een mes in de rug kan vertaald als een streling,

een schop in de buik als noodzakelijk verkeer.

 

Het andere woord rijmt niet, het bewijst zonder meer

dat de werkelijkheid strookt met uw krant.

Het drukt op uw ogen, de startknop van uw tv,

en licht op. Het maakt ons duister en bang

 

Charles Ducal

Dichter des vaderlands

Brussel, 2014

20:54 | Commentaren (0) | Tags: vragen

22.11.2013

Endless nights ii

01:21 | Commentaren (0) | Tags: lauwe thee

18.10.2013

The apocalyptic moccasins of Michel de Nostredame traveling through the Netherlands

The apocalyptic moccasins.jpg

Death Valley

ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
slangen achtervolgen mij door de lucht
ik spring in mijn jaguar en vlucht wat ik kan
langs zoutpannen en canyons
schiet de sheriff neer die mijn papieren vraagt
en sla over de kop het ravijn in
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
mijn jaguar ligt in duizend stukken
mijn hoofd slaat op hol van droogte
er zit een revolver in mijn keel
die de wolken aan flarden schiet
adelaars trekken een regenboog van rouw
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw
de witte tarwe spat uiteen in donkere wolken
mijn wigwam scheurt in stuifmeel en dauw
uit mijn bed springen lichtgevende slangen
mijn hoofd rent op mocassins van gestolde liefde
door pijlen omsingeld naar de dodemansvallei
ik, ik word woest wakker en ik schreeuw 

Ad Zuiderent

Uit
Met de apocalyptische mocassins van Michel de Nostredame op reis door Nederland
De Arbeiderspers
Amsterdam, 1968

18:37 | Commentaren (0) | Tags: man

08.10.2013

Not the sleazy imitation.

More than on the road again.jpg

GOOFBALL BLUES

 

I’m just a human being with a lot of

shit on my heart

 

 My ambition was not to be a great

                       lover,

           but that’s what I am

       Even in dreams, fiancées

                of other men

              ball on my joint

     And I am the Flying Horse

                 of Mien Mo

When I am an old man

   my grave will rot me

The ones I loved were crazy

    without knowing why

When I am old I’ll yawn

   in the Flannel Grave

 

Jack Kerouac

 

From:

Pomes all sizes.

City Lights Books

San Francisco. 1992.

 

* vertaling Joris Lenstra

 

KLUNZENBLUES *

 

Ik ben slechts een mens met een heleboel

 shit op mijn lever 

 

 Het was niet mijn ambitie om een geweldige minnaar

                        te zijn,

            maar dat ben ik nou eenmaal

        Zelfs in dromen bespringen

                 verloofden van andere

               mannen mijn lijf & leden

      En ik ben het Vliegende Paard

                  van Mien Mo

 Als ik een oude man ben,

    zal ik rotten in mijn graf

 Ik hield van hen die gestoord waren

     zonder dat ze wisten waarom

 Als ik oud ben, zal ik gapen

Jack Kerouac

 

12:59 | Commentaren (0) | Tags: stodgy

06.10.2013

And, yes, I have a dream

 

We crazy people reasoning from the heart.jpg

 

Poet for Our Times

I write the headlines for a Daily Paper.
It’s just a knack one’s born with all-right-Squire.
You don’t have to be an educator,
just bang the words down like they’re screaming Fire!
CECIL-KEAYS ROW SHOCK TELLS EYETIE WAITER.
ENGLAND FAN CALLS WHINGEING FROG A LIAR.

Cheers. Thing is, you got to grab attention
with just one phrase as punters rush on by.
I’ve made mistakes too numerous to mention,
so now we print the buggers inches high.
TOP MP PANTIE ROMP INCREASES TENSION.
RENT BOY: ROCK STAR PAID ME WELL TO LIE.

I like to think that I’m a sort of poet
for our times. My shout. Know what I mean?
I’ve got a special talent and I show it
in punchy haikus featuring the Queen.
DIPLOMAT IN BED WITH SERBO-CROAT.
EASTENDERS’ BONKING SHOCK IS WELL-OBSCENE.

Of course, these days, there’s not the sense of panic
you got a few years back. What with the box
et cet. I wish I’d been around when the Titanic
sank. To headline that, mate, would’ve been the tops.
SEE PAGE 3 TODAY GENTS THEY’RE GIGANTIC.
KINNOCK-BASHER MAGGIE PULLS THE STOPS.

And, yes, I have a dream – make that a scotch, ta –
that kids will know my headlines off by heart.
IMMIGRANTS FLOOD IN CLAIMS HEATHROW WATCHER.
GREEN PARTY WOMAN IS A NIGHTCLUB TART.
The poems of the decade… Stuff ’em! Gotcha!
The instant tits and bottom line of art.

Carol Ann Duffy

The Other Country

Anvil, 1990

22:45 | Commentaren (0) | Tags: headlines

08.09.2013

Endless nights

 

The morning after an endless night.jpg

 

Eindeloze nachten

Slaap, kom en neem mij op,
geef mij rust,
breng mij naar andere horizonten,
verander mij in een heldere ster
aan de hemel.

Vandaar zal ik jullie zien en meeleven
met jullie genoegens en problemen.
We zullen een praatje maken,
want we weten dat de doden
leven onder de levenden.

Stella Timonidou

Uit:

De Contrabas

december 2007

15:14 | Commentaren (0) | Tags: dood

07.09.2013

E che bellezza essere al mondo con te

Owly Images

00:29 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht

31.08.2013

Si je reste ici, vous ne serez pas écouter mon coeur.

Lyrics | Rod Stewart lyrics - I Don't Want To Talk About It lyrics

19:15 | Commentaren (0) | Tags: dagen

28.07.2013

Wie immer. Das Gold von Schubert.

27.07.2013

Wiens code oranje

12:25 | Commentaren (0) | Tags: hartendief

05.03.2013

De van De Tweets

Tweets by @shevekjl

19:17 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

14.09.2012

Tea Party Bear

08:54 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

28.08.2012

Too much again

Het is altijd weer dat miezerige weer weer.

 

 

“What a fine weather today! Can’t choose whether to drink tea or to hang myself.”    


 Anton Chekhov

 

 

23.06.2012

Nostalgia

 

Watch live streaming video from passaporta at livestream.com

20:03 | Commentaren (0)

15.08.2011

Upset the applecart

 

Inversement


Les ciel est à nos pieds, glissons,

L’esprit est dans nos pieds, volons,


Tout se retourne en équilibre,

La voûte pèse et l’air est libre.


La terre est à nos têtes, demeurons,

fatigue est dans nos têtes, reposons.


Les pieds glissent au ciel et la pensée

Sur terre se repose, renversée

 

Franz Hellens

Inversement.jpg

Ondersteboven


De lucht ligt aan je voeten – vlucht!

Je ziel zit in je zolen – vlieg dan,vlug!


Het Al roteert, in evenwicht verscholen.

Gewelven wegen waar de wind toch waait.


De grond groeit in je kop – toe: blijf!

Vermoeid in elke lob – verstijf!


ten hemel vaart je schoeisel en op aard

Verpozen je gedachten, omgedraaid.

 

Franz Hellens


Vertaling Tom Lanoye

Uit

Ceci n’est pas une poésie

[Uitgeverij Atlas – Amsterdam/Antwerpen 2005]

 

21:39 | Commentaren (0)

23.03.2011

Hé ben jij ook bevrijd

In stil gebed.jpg

*

Er is de stilte
waarin de mens
een tijdelijke waarneming
doet en is

waarin hij de aarde beziet de vrucht
noemt en eet

waarin hij tijd en geluiden
verdeelt en vervoegt

waarin hij onzichtbare goden
en dromen verzwijgt

er is de stilte
die zich bevindt binnen
wat genoemd wordt:

dat wat verstaan wordt


Hester Knibbe


Uit
Oogststeen. Een keuze uit de gedichten 1982-2008
De Arbeiderspers
Amsterdam, 2009

 

19:56 | Commentaren (0) | Tags: lauwe thee

01.03.2011

For the beloved in your heart

onrust.jpg

"Love has no other desire but to fulfill itself.

But if you love and must needs have desires, let these be your desires:
To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.
To know the pain of too much tenderness.
To be wounded by your own understanding of love;
And to bleed willingly and joyfully.
To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving;
To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy;
To return home at eventide with gratitude;
And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips."


Khalil Gibran - The Prophet

19:32 | Commentaren (0)

14.02.2011

Let me see your beauty when the witnesses are gone"Dance Me To The End Of Love"

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Oh let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Leonard Cohen

Various Positions the seventh studio album by was released in December 1984 (and February 1985)
1985 

21:45 | Commentaren (0) | Tags: lief

A Paper "Look back here and now" ii

 Look back.jpg

 

09:45 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht

13.02.2011

A paper - De près ou de loin "Look back" ii

09:45 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht

12.02.2011

Remarkable eighteen days.

21:30 | Commentaren (0) | Tags: doorzicht

08.02.2011

A Paper - De près ou de loin "Look back"

22:45 | Commentaren (0)

A Paper "Look back here and now"

22:40 | Commentaren (0)

Single Ladies (Put A Ring On It) - Sara Bareilles

00:42 | Commentaren (0) | Tags: liefde

07.02.2011

De près ou de loin "Look back"

23:17 | Commentaren (0)

01.02.2011

Look back here and now

 

00:05 | Commentaren (0) | Tags: dakraam

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende